Suojatie Hermiankadulla palautuu raitiotien osuudelta ylityspaikaksi 18.10.

Hermiankadun ylittävä väliaikainen suojatie palautetaan raitiotien osuudelta ylityspaikaksi maanantaista 18.10. alkaen. Osittain ylityspaikaksi palautettava suojatie sijaitsee Sinitaival-väylän kohdalla, Hermiankadun raitiopysäkin länsipäädyssä.

Suojatie ja raitiotien ylityspaikka eroavat toisistaan väistämisvelvollisuuden osalta. Ylityspaikan kohdalla jalankulkija ja pyöräilijä väistävät Ratikkaa. Suojatiellä raitiovaunu ja autoliikenne väistävät jalankulkijaa.

Hermiankadulle valmistunut raitiotien ylityspaikka muutettiin väliaikaisesti suojatieksi viime keväänä Ratikan vilkkaiden koe-ja opetusajojen vuoksi. Varsinaisen raitioliikenteen nyt käynnistyttyä Ratikoita kulkee Hermiankadulla kouluaikana harvoin. Hermiankadulla myös raitioliikenteen nopeusrajoitus on alhainen, 15 kilometriä tunnissa. Satunnaisia opetusajoja saattaa jatkossa kouluaikoinakin olla. Kuljettajille tähdennetään liikenneturvallisuutta sekä koulutusajoissa että varsinaisessa liikenteessä.

Hermiankadun suojatie muuttuu raiteiden osalta ylityspaikaksi

Ylityspaikka ja suojatie eroavat väistämisvelvollisuuden osalta

Ylityspaikka:

• Ylityspaikan kohdalla ei ole suojatiemerkintöjä.
• Ylityspaikalla jalankulkija ja pyöräilijä väistävät Ratikkaa
• Tarkkaavaisuus on aina tarpeen, silla raskas raitiovaunu ei pysty äkkipysähdyksiin eikä voi väistää kulkijaa.
• Kadulla kulkiessa on hyvä tarkkailla merkintöjä (liikennemerkki ja/tai tiemerkinnät), joista näkee milloin kyseessä on suojatie ja milloin ylityspaikka.

Suojatie:

• Suojateillä tien ja radan yli kulkevat suojatiemerkinnät. Yleensä kohdalla on myös valo-ohjaus.
• Ratikka ja muu liikenne väistävät suojatiellä jalankulkijaa.
• Tarkkaavaisuus liikenteessä on suojatiestä huolimatta aina tarpeen, sillä esimerkiksi raskas raitiovaunu ei pysty äkkipysähdyksiin

Lisätietoa raitiotien liikennesäännöistä ja liikenneturvallisuudesta: https://www.tampereenratikka.fi/tampereen-ratikka/liikenneturvallisuus/

Palautteet ja kysymykset:
Tampereen palvelupiste
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 – 16