Tammelan puistokadulle ja Itsenäisyydenkadulle uusia liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Itsenäisyydenkadun ja Tammelan puistokadun risteyksessä tehdään uusia liikennejärjestelyjä tiistaista 26.9. alkaen. Raitiotieallianssi tekee risteyksessä viemäritöitä, ja työalue ulottuu risteyksen pohjoispuolelle Tammelan puistokadun länsireunaan. Viemärilinjaa siirretään pois tulevan radan alta.

Töiden aikana risteysalueen pohjoispuolella, Tammelan puistokadulla, on käytössä yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. Risteyksen lännen ja pohjoisen puoleiset suojatiet ovat pois käytöstä, ja Itsenäisyydenkadun pohjoispuolen jalkakäytävä kapenee töiden ajaksi risteyksestä lännen suuntaan. Muut suojatiet risteyksen ympäristössä ovat käytössä.

Risteysalueella tulee kaistamuutoksia, ja joukko- ja autoliikenteen ajolinjat muuttuvat hieman. Nopeusrajoitus työmaan vaikutusalueella on 30 kilometriä tunnissa.

Tammelan puistokadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä tehdään töitä useassa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt kestävät noin kolme viikkoa.

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Tammelan puistokadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä

 

 

Sallitut ajoreitit Tammelan puistokadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä