Tampereen keskustan raitiotietyöt täyteen vauhtiin – töistä muutoksia liikennejärjestelyihin.

Raitiotien rakentamistyöt Tampereen keskusta-alueella vilkastuvat huhtikuun loppupuolelta alkaen. Pirkankadulla, Hämeenpuistossa ja Hämeenkadulla aloitetaan uusia työvaiheita ja liikennejärjestelyjä viikoilla 16 ja 17. Työt tuovat joitakin muutoksia reitteihin.

Hämeenpuistossa ja Hämeenkadun Tuulensuussa työt käyntiin

Hämeenpuistossa on aloitettu viikon 16 aikana valmistella tulevia raitiotietöitä siirtämällä sähkökeskus Pirkankadun ja Hämeenpuiston liittymän eteläpuolelta. Töiden ajaksi keskuksen lähistöllä olevat puut suojataan. Hämeenpuistossa aloitetaan raitiotien rakentamistyöt lähiviikkoina, mikä vaikuttaa ajoittain alueella kulkemiseen ja alueella järjestettävien tapahtumien sijaintiin. Muutoksista tiedotetaan tarkemmin töiden edetessä.

Hämeenkadun länsipäässä, Tuulensuun korttelissa, aloitetaan viikolla 16 kadun pohjoisreunalla katualueen rakentaminen. Alueella tehdään mm. talojen hulevesien poistojärjestelmää, johto-ja kaapelisiirtoja, sähköpylväiden perustuksia sekä myöhemmin istutettavien katupuiden kasvualustoja. Jalkakäytävät uusitaan Hämeenkadun uusien katusuunnitelmien mukaisiksi. Töiden vuoksi pohjoisreunan jalkakäytävät kapenevat, mutta kulku kiinteistöihin turvataan töiden aikana.

Tuulensuussa jatketaan alkukesään asti myös raitiotieradan kiveystöitä kadun keskiosalla Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välillä.

Hämeenkadun ja Kuninkaankadun liittymässä jatketaan kaukolämpötöitä, ja Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välillä työaluetta laajennetaan. Jalkakäytävä kapenee, jonka vuoksi Sokoksen edustalla oleva pyöräteline poistetaan torstaina 19. huhtikuuta. Kuninkaankadun ja Hämeenkadun liittymään kadun pohjoispuolelle tuodaan varastokontti työmaan tarpeisiin.

Pyynikintorilla aloitetaan pysäkkien rakentamista ja jatketaan johtosiirtoja

Pirkankadulla, Pyynikintorin kohdalla, raitiotien rakentaminen jatkuu uusilla työvaiheilla ja liikennejärjestelyillä viikolla 17. Työmaa laajenee Pirkankadun eteläreunassa jalkakäytävälle, jonka vuoksi kävelijät ja pyöräilijät ohjataan kiertoreiteille. Tällä kohdalla aloitetaan Pyynikintorin raitiotie- ja linja-autopysäkkien rakentaminen. Lisäksi alueella jatketaan johto- ja kaapelisiirtoja.

Koska Pirkankadun eteläpuolen jalkakäytävä Pyynikintorin kohdalla muuttuu työmaa-alueeksi, jalankululle ja pyöräilylle on reitti Pirkankadun pohjoispuolella, jonne on pääsy Pyynikintorin molemmin puolin Pirkankadun yli johtavien suojateiden kautta. Pirkankadun eteläreunan bussipysäkki (0029) siirrettiin jo helmikuussa Heinätorin korttelin kohdalle. Työmaa-alue laajenee myös Pyynikintorin puolella työmaatukikohdasta itään päin, minkä vuoksi Pyynikintorilta poistuu pysäköintipaikkoja. Muutoksesta kerrotaan pysäköintialueella.

Työalueen kohdalla tulee pieniä ajolinjojen muutoksia bussi-ja autoliikenteelle. Enimmäisnopeus työmaan vaikutusalueella on 30 kilometriä tunnissa. Pyynikintorin pysäkkien rakenteet valmistuvat arviolta elokuussa, pysäkkikatokset asennetaan myöhemmin.

Pirkankadulla jatketaan vesijohtotöitä Kortelahdenkadun liittymäalueella. Mariankadun ja Mustalahdenkadun välillä alkaa huhti-toukokuun vaihteesssa myös ratapohjan rakentaminen Pirkankadun keskellä. Töiden aikana tulee alueen jalankulkuun ja autoliikenteeseen muutoksia, joista tiedotetaan tarkemmin töiden edetessä.

 

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Pyynikintorin ympäristössä
Jalankulku-ja pyöräilyreitit Pyynikintorin ympäristössä

 

Pyynikintorin poikkileikkaus
Pyynikintorin poikkileikkaus

Hämeenkadun itäpään raitiotietöissä uusi vaihe – muutoksia bussipysäkkeihin ja jalankulkuun

Hämeenkadun itäpäässä aloitetaan raitiotien uusiin työvaiheisiin liittyvien liikennejärjestelyjen valmistelu viikolla 17. Rautatienkadun ja Hämeenkadun liittymässä tullaan tekemään Hämeenkadun alittavaa vesijohdon poikitusta viikolta 18 alkaen. Työalue sijaitsee tällöin liittymäalueen keskellä, ja bussi-sekä taksiliikenne siirtyvät aivan Hämeenkadun itäpäässä kulkemaan kadun pohjoisreunaa länteen ja kadun eteläreunaa idän suuntaan. Rautatienkadulle tulee myös ajolinjojen muutoksia ja kaistajärjestelyitä.

Bussipysäkit säilyvät Rautatienkadun ja Tuomiokirkon välillä, mutta niitä siirretään ajoittain töiden edetessä. Myös Hämeenkadun yli johtava suojatie Rautatienkadun liittymässä siirtyy hieman töiden edetessä. Jalkakäytävät Hämeenkadun itäpäässä ovat käytössä, mutta nykyistä kapeampina.

Vesijohtotyöt Rautatienkadun liittymässä kestävät arviolta kolme viikkoa. Sen jälkeen Hämeenkadun itäpään bussipysäkit siirtyvät hieman lähemmäksi Rautatienkatua. Samaan aikaan vesijohtotöiden kanssa Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun välillä tehdään ratapohjaa ja päällysrakennetta eli asennetaan kiintoraidelaattaa ja raitiotiekiskoja. Bussi-ja taksiliikenteellä on Hämeenkadun itäpäässä käytössä aina yksi kaista kumpaankin suuntaan. Hämeenkadun itäpään suojateiden paikkaa joudutaan työvaiheiden mukaan hieman siirtämään.