Tampereen raitiotien länsiosaa rakennetaan talven aikana kaikilla työmaalohkoilla – Näsisaaren siltatyöt tavoitteena aloittaa keväällä

Tampereen raitiotien länsiosalla, Pyynikintori–Santalahti–Lentävänniemi-välillä, rakentamistyöt etenevät läpi talven kaikilla rakentamislohkoilla eli Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä.

  • Hanke etenee suunnitellussa aikataulussa, sillä töistä on valmiina jo yli puolet ja projektiaika on puolivälissä. Myös raiteista on tällä hetkellä melko tarkkaan puolet asennettu, projektipäällikkö Sari Valjus Raitiotieallianssista kertoo.

Raitiotien ohella Pyynikintorin ja Lentävänniemen väliselle osuudelle rakennetaan yhteensä seitsemän uutta siltaa. Kaksi uusista silloista eli Sepänkadun silta ja Santalahden Rantasilta ovat jo valmiit. Työn alla ovat parhaillaan Paasikiventien ylittävä Rosenlewin alikulkusilta sekä Ollinojansilta Hiedanrannassa. Tulevana keväänä on tavoitteena aloittaa uuteen Näsisaareen johtavien siltojen rakentamistyöt.

Näsisaareen uudet sillat kaikille kulkumuodoille

Uusi Näsisaari mahdollistaa raitiotien rakentamisen Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen. Näsisaaren raitiotietyöt käynnistyvät siltatöillä saaren itäpuolella, Pölkkylänniemessä. Tavoite töiden aloitukselle on keväällä.

  • Aikataulu riippuu Näsisaaren louhetäytön painuman etenemisestä. Tavoitteena meillä on aloittaa siltatyöt heti kun se on mahdollista eli kun louhetäyttö on painanut järven pehmeitä pohjakerroksia suunnitellusti. Ensimmäiseksi rakennetaan itäpuolelta Näsisaareen johtavaa Pölkkylänsiltaa, Raitiotieallianssin taitorakenteiden vastaava työnjohtaja Perttu Vähä-Pietilä kertoo.

Tampereen kaupungin urakoima Näsisaaren täyttötyö alkoi viime vuoden helmikuussa ja valmistui marraskuussa, noin kuukauden etuajassa. Saareen rakennetut painopenkereet tekevät parhaillaan työtä, ja esikuormittavat pohjamaata raitiotielinjan alta.

  • Täytön painuma-aika on noin vuoden verran, mutta siltatöitä voidaan aloittaa jo aiemmin, koska siltarakenteet tulevat paaluille, Vähä-Pietilä toteaa.

Näsisaareen rakennetaan kaksi siltaa raitiotietä varten sekä yksi silta autoliikenteelle. Kaikille silloille tehdään väylät jalankululle ja pyöräilylle.

Näsisaaren itäpuolelta Pölkkylänniemestä Näsisaareen johtava Pölkkylänsilta tulee raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Sillan pituus on reilut 70 metriä ja leveyttä sille tulee 16 metriä.

Näsisaareen rakennetaan ensimmäiseksi Pölkkylänsilta Pölkkylänpuistosta. Kuva Rosenlewin siltatyömaalta Näsisaaren suuntaan: Raitiotieallianssi/Niklas Salmela

Näsisaaren länsipuolelle Hiedanrantaan johtaa kaksi siltaa eli Hiedansillat. Pohjoisella sillalla kulkee raitioliikenne ja eteläinen silta tulee puolestaan autoliikenteen käyttöön. Molemmilla Hiedansilloilla on lisäksi jalankulku- ja pyöräväylät. Hiedansiltojen leveys on 13 metriä ja pohjoisen sillan pituus 105 ja eteläisen 111 metriä.

  • Myös Hiedansiltojen rakentaminen on tavoitteena aloittaa tänä vuonna, mutta aikataulu riippuu louhetäytön painuman etenemisestä. Siltojen on tarkoitus olla valmiina vuonna 2024, Perttu Vähä-Pietilä mainitsee.

Siltatyöt tehdään ennen kuin saarella aloitetaan varsinaisen raitiotieradan rakentaminen.

Rosenlewin sillan ja Ollinojan sillan valutyöt keväällä

Yksi Tampereen raitiotien suurimmista silloista eli Rosenlewin yli 230-metrinen alikulkusilta on talven aikana edennyt sillan kannen teline- ja muottitöillä. Tällä hetkellä on käynnissä kannen raudoitus ja jännitysputkien asennus.

Sillan kannen valutyöt ovat vuorossa keväällä, suunniteltu aikataulu on maaliskuussa.

  • Kannen valmistuttua se vahvistetaan jälkijännittämällä eli betonirakennetta puristetaan kasaan. Se tehdään paksujen teräsvaijerien avulla, joihin jännitys vedetään tunkeilla. Sillan kansimuotin sisään laitetaan ennen betonin valua suojaputkia, joihin sujutetaan taipuisia teräsvaijereita kaarevaan muotoon. Kun betoni on kovettunut, vaijereita kiristetään hydraulisen tunkin avulla, minkä jälkeen rakennetta voidaan kuormittaa suunnitellulla tavalla, Perttu Vähä-Pietilä kertoo.

Rosenlewin sillan työmaalla rakennetaan parhaillaan myös kahdesta tukimuurista muodostuvaa siltakaukaloa, jossa on käynnissä teline- ja muottityöt sekä raudoitus. Kaukalomainen muuri mahdollistaa raitiotien nousemisen sillan päälle Rantatien ja Paasikiventien välisellä kapealla kaistaleella.

Rosenlewin siltatöiden ja tukimuurikaukalon valmistuttua niiden päällä aloitetaan radan päällysrakennetyöt eli kiskojen ja pölkkyjen asennus. Rosenlewin sillalla raitiotierata toteutetaan sepeliratana.

Rosenlewin sillan kannen valut tehdään arviolta maaliskuussa. Kuva: Raitiotieallianssi/Niklas Salmela

Santalahden alueella tehdään talven ja kevään aikana myös sähköratatöitä kuten ratajohdon asennuksia Sepänkadun ja Rantatien välillä.

Ollinojansilta tuo Hiedanrannan Sellupuistoon raitiotien ohella uudet jalankulku- ja pyöräväylät

Hiedanrannan Sellupuistossa parhaillaan rakennettava Ollinojansilta yhdistää puiston itä- ja länsipuolet siten, että sillan päällä kulkee raitiotien lisäksi eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Sillan alle tulee murskepintainen puistokäytävä jalankululle ja pyöräilylle. Ollinojansillasta tulee yli 30 metriä pitkä ja leveyttä sillä on enimmillään noin yhdeksän metriä. Sillan alle rakennetaan Raitiotieallianssin toimesta myös uoma itse Ollinojalle, pieneläinpolku sekä luontopolku.

  • Tällä hetkellä rakennetaan sillan telineitä ja keväällä sillan kansi raudoitetaan ja valetaan. Valutyöt ajoittuvat näillä näkymin maaliskuun lopulle, Perttu Vähä-Pietilä mainitsee.
Ollinojan sillan työmaa Sellupuistossa. Kuva: Raitiotieallianssi/Liina-Maria Rahja

Hiedanrannassa on talven aikana jatkettu myös maanrakennustöitä, mm. jalankulku- ja pyöräväylien täyttöjä, pysäkkien pohjatöitä, ratapohjaa sekä kunnallistekniikan rakentamista kuten kaapelireittejä ja hulevesilinjoja. Sellupuistossa on lisäksi käynnissä raitiotien sähkönsyöttöaseman talonrakennustyöt. Hiedanrannan toisen sähkönsyöttöaseman talonrakennustyöt käynnistyvät maaliskuussa.

Lentävänniemessä talven aikana kunnallistekniikan töitä

Lentävänniemessä rakentaminen etenee talven aikana raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutettavilla kunnallistekniikan töillä. Federleynkadulla on parhaillaan työn alla kaapelireittien ja -kaivojen rakentaminen, uusien hulevesilinjojen rakentaminen sekä valaistuksen uusiminen. Lielahdenkadulla tehdään samoin kunnallistekniikan töitä sekä uusien katupuiden kasvualustaa. Kehyskadulla sähkönsyöttöaseman julkisivutyöt ovat valmistuneet ja työt jatkuvat sähkö- ja kojeistoasennuksilla. Kevään edetessä jatketaan ratapohjan rakentamista ja huhti-toukokuussa aloitetaan päällysrakennetyöt eli kiskojen ja kiintoraidelaattojen asennukset Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla. Pyhällönpuistossa alkaa keväällä myös raitiotien länsiosan päätepysäkin rakentaminen.

Lentävänniemessä tehdään talven aikana raitiotien ohella rakennettavia kunnallistekniikan töitä. Kuva Halkoniemenkadulta: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen