Tampereen raitiotievarikon rakentaminen alkaa Hervannassa

Tampereen raitiotien varikon rakentaminen Hervannassa käynnistyy 1.9. puuston poistamisella varikon tontilta. Raitiotievarikko rakennetaan Hervantaan Hermiankadun päähän, lähelle Ruskon teollisuusaluetta. Varikon noin reilun kuuden hehtaarin tontti rajautuu pohjoisessa Kauhakorvenkatuun ja lännessä Hervannantiehen.

Tontilta poistetaan lähes kaikki puut, kannot ja aluskasvillisuus. Puiden kuljetukset ja risujen kasaus lisäävät raskasta ajoneuvoliikennettä Kauhakorvenkadulla. Pyöräilijöille ja kävelijöille aiheutuu työmaaliikenteestä muutoksia, joten alueella tulee noudattaa varovaisuutta ja työnaikaisia liikenneopasteita.

Puita kaadetaan noin kuukauden ajan. Sen jälkeen tontilla käynnistyy kiviaineksen louhinta ja murskaus. Varikon tontti on Raitiotieallianssin merkittävin louhintakohde. Tonttia hyödynnetään myös kiviaineksen murskauspisteenä ja käytettävän kiviaineksen varastointipaikkana. Louhinnat tehdään noin metrin syvyyteen tontin lopullisen pinnan alapuolelle. Tontin itäpäähän tehdään suuri massanvaihto ja tontti tasataan alueelta irtoavalla kiviaineksella. Tonttia valmistelevien töiden kesto on arviolta noin vuosi. Töistä aiheutuu melua lähialueille. Varsinaisiin varikon rakentamistöihin päästään keväällä 2019.

Moderni varikko uuden raitiotieliikenteen tarpeisiin

Tuleva varikko on suunniteltu raitiotien osien 1 ja 2 liikenteen vaatimiin tilatarpeisiin, 37–47-metrisille raitiovaunuille. Varikolle rakennetaan kaksi suurempaa rakennusta: säilytyshalli sekä korjaamo-, huolto-, henkilöstö- ja toimistorakennus. Säilytyshalli on mitoitettu siten, että sinne mahtuu joko 26 kappaletta 37-metrisiä tai 18 kappaletta 47-metrisiä raitiovaunuja. Lisäksi yksi säilytyshallin raide on varattu huoltokalustolle. Säilytyshalli rakennetaan puolilämpimäksi tilaksi.

Korjaamohalli tulee sisältämään kolme 47-metriselle vaunulle mitoitettua korjaamoraidetta, joista yksi on yhdistetty mobiilisorviraide. Yksi korjaamoraide varustetaan huoltomontulla, jonka pituus on 47 metriä. Korjaamohallin yhteydessä on omat tilansa työpajoille, varastoille sekä tekniikalle. Varikolle rakennetaan myös noin 3 kilometriä sähköistettyä raitiotierataa.

Päivittäishuoltotilana toimii yhdistetty huoltotila ja vaunujen pesuraide. Halli on mitoitettu kahdelle huoltopaikalle ja sinne rakennettavan huoltomontun pituus on kaksi kertaa 47 metriä. Varikolle rakennetaan noin 500 neliön varastotila, jonka huonekorkeus on yhdeksän metriä. Varastotilasta puolet varataan ratainfrastruktuurille ja puolet vaunukalustolle. Toimisto-, valvomo- ja sosiaalitilaa rakennetaan noin 1450 neliötä peruslaatuisena pilari-palkki-ontelolaattaratkaisuna. Eri tiloja on tulevaisuudessa mahdollista laajentaa toiseen kerrokseen noin 500 neliön verran sekä piha-alueelle idän suuntaan.

Tontille sijoitetaan kahden suuremman rakennuksen lisäksi ratasähkön syöttöasema ja tarvittavat muuntamot. Tilojen suunnittelussa on varauduttu rakennusten ja radan laajennuksiin raitiotiejärjestelmän mahdollisesti kasvaessa tulevaisuudessa.

Asemakaava vahvistunut ja liito-oravien elinympäristön varmistukset tehty

Raitiovaunuvarikon rakentamisen edellytyksenä ovat olleet alueen asemakaavan vahvistuminen sekä liito-oravien elinympäristöjen turvaaminen. Liito-oraville on rakennettu korvaavia reittejä raitiovaunuvarikon ja raitiotielinjausten edellyttämien puiden kaatojen takia. Istutukset on tehty tulevan varikon läheisille viheralueille, Etuhaanpuistoon ja Kytömaanpuistoon.

Puistoihin on istutettu liito-oravan reiteiksi puuryhmiä, joiden puulajeina on käytetty Suomessa luonnonvaraisina esiintyviä puulajeja. Reittejä on täydennetty hyppypylväillä. Lisäksi puistoalueille on tehty liito-oravan elinympäristön turvaamiseksi myös metsityksiä viime keväänä.

Varikko tulee sijoittumaan Hervannantien ja Kauhakorvenkadun kulmaan, ja rakentaminen ulottuu myös näille kaduille. Katualueilla tehdään raitiotievarikon edellyttämät putkisiirrot ja hulevesijärjestelyt sekä katupuuistutukset liito-oravan reittien täydentämiseksi.

Varikon alueen asemakaavasta valitettiin hallinto-oikeuteen, jonka päätöksestä haettiin valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Asemakaava vahvistui 7. kesäkuuta sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus teki päätöksen hylätä valituslupahakemuksen. Varikolle on myönnetty rakennus-ja ympäristöluvat.

Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyi luonnonsuojelulain poikkeusluvan mukaiset liito-oravan elinympäristön turvaamiseksi suunnitellut kompensaatiotoimenpiteet sekä sen, että vaaditut toimenpiteet saatiin tehdä asemakaavan vahvistumista odotettaessa.

Raitiotien rakentamisesta ja varikon töistä saa lisätietoa Ratikka-Nyssessä, joka vierailee Hervanta-päivänä 1.9. klo 13-16 kauppakeskus Duon vieressä.

Tampereen raitiotievarikko, havainnekuva