Tekunkadulla liikennejärjestelyjä raitiotien sähköratatöistä

Tekunkadulla suoritetaan sähkörataan liittyviä asennustöitä 9.–10.12 klo 7.00-17.00. Asennustöiden ajaksi Tekunkadulle kääntyvien sekaliikennekaista suljetaan ja liikenne ohjataan kulkemaan raitiovaunukaistaa pitkin TAMK:n suuntaan.
Työmaalle asennetaan tilapäisesti heijastavat sulkulamellit ja liikennemerkit ohjaamaan liikennettä.