Tekunkadulta, Sammonkadulta ja Teiskontieltä poistetaan puita raitiotietöitä varten

Kalevassa Sammonkadulla, Teiskontiellä ja Tekunkadulla poistetaan Tampereen kaupungin toimesta katupuita viikolta 7 alkaen. Puiden kaato tehdään ennen keväällä jatkuvia raitiotien rakentamistöitä.

Puita poistetaan Teiskontiellä Sammonaukion ja Uimalankadun väliseltä alueelta sekä Sammonkadulla koko kadun mitalta. Tekunkadulla kaadetaan muutamia puita tulevalta työalueelta. Uusia katupuita tullaan istuttamaan poistettavien tilalle raitiotien rakennustöiden valmistuessa.

Puiden kaato aloitetaan aamuisin klo 6. Töiden kesto on kaikkiaan noin kolme viikkoa. Puiden kaadon ajan kaduilla on muuttuneita ajojärjestelyjä ja autoliikennettä ohjataan Teiskontiellä ja Sammonkadulla talouskaistoille. Katujen keskikaistat ovat pois käytöstä vaiheittain töiden etenemisen mukaan. Puiden kaadosta voi ajoittain aiheutua melua alueelle.