Uusia liikennejärjestelyjä Federleynkadulle ja Halkoniemenkadulle – pysäköintiin muutoksia

Raitiotietyöt Niemenrannan ja Lentävänniemen alueilla etenevät uusilla työvaiheilla ja liikennejärjestelyillä. Federleynkadulla tulee viikosta 14 alkaen uusia liikennejärjestelyjä, kun työaluetta laajennetaan. Töiden johdosta kadun pysäköintipaikkoja joudutaan poistamaan käytöstä. Viikolla 15 Raitiotieallianssi aloittaa raitiotien rakentamisen myös Halkoniemenkadun alueella. Pyhällönpuistossa jatkuvat painopenkereen rakennustyöt.

Federleynkadulla muutoksia pysäköintiin ja Niemenvainionkadun liittymään

Niemenvainionkadun ja Federleynkadun liittymässä aloitetaan perjantaina 1.4. johto- ja putkitöitä, joiden vuoksi liittymä joudutaan väliaikaisesti sulkemaan arviolta kolmen viikon ajaksi. Töiden aikana autoliikenteen kulku Niemenvainionkadulle tapahtuu kiertoreittiä Lielahdenkadun kautta ja jalankulku ja pyöräily Federleynkadulla ohjataan työalueen kohdalla vastakkaiselle puolelle. Liikenne opastetaan uusille reiteille tarvittavin liikennemerkein

Kulku Niemenvainionkadulle hoituu 1.4. alkaen Lielahdenkadun kautta

Federleynkatu on Kehyskadun ja Matilda Niemen kadun välillä tällä hetkellä raitiotietöiden vuoksi yksisuuntainen. Osuudella sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne. Viikosta 14 eli 4.4. alkaen tämän osuuden työaluetta laajennetaan ja autoliikennettä siirretään kadun eteläreunaan. Työalueen laajennuksen vuoksi Federleynkadun pysäköintipaikat poistetaan. Töiden edetessä pyöräväylä ja suositeltu jalankulkureitti sijaitsevat pääosin Federleynkadun pohjoispuolella, pyöräväylä kaksisuuntaisena. Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta Federleynkatu on kokonaan suljettu autoliikenteeltä. Töiden aikana pysäköintiä voidaan joutua rajoittamaan myös Matilda Niemen kadulla, koska tätä kautta ohjataan liikennettä raitiotietöiden aikana.

Raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella, Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella. Tampereen kaupunki tiedottaa alueen katusuunnitelman myötä voimaantulevista pysäköintimuutoksista erikseen lähiaikoina.

Federleynkadun liikennejärjestelyt. Pysäköintiin tulee muutoksia 4.4. alkaen kun raitiotien työalueen pysäköintipaikat poistetaan kadun varrelta Sellupuiston ja Kehyskadun välillä.

Halkoniemenkadulla aloitetaan kadun levennys raitiotietä varten

Halkoniemenkadulla kadun länsireuna Lentävänniementorin ja Lielahdenkadun välillä muuttuu viikosta 15 eli 11.4. alkaen työalueeksi, jossa tehdään kadun levennystä varten rakennekerroksia. Halkoniemenkadulla ajorata sijaitsee ensivaiheessa nykyisellä paikallaan ja jalankulkuväylä sijaitsee kadun itäreunalla. Kadun itäpuolen pysäköintipaikat poistetaan töiden alkaessa. Kadun länsireunalla sijaitsevalla kiinteistölle jalankulkureitit ja ajotiet järjestetään työalueen sisällä erillisillä aitarajauksilla. Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun liittymässä jatketaan mittavaa viemärilinjan uusimista.

Raitiotie tulee Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun liittymän läpi kulkemaan kadun keskialueella. Halkoniemenkadulla raitiotie tulee samoin kadun keskialueelle erilliselle, ajoneuvoliikenteestä erotetulle rata-alueelle. Raitiotien valmistumisen jälkeen Halkoniemenkadulle jää muutamia pysäköintipaikkoja.

Päivitetty Federleynkadun pyöräliikenteen järjestelyjä 1.4. klo 14.50