Paasikiventiellä käyttöön lisäkaistat sekä uusi jalankulku- ja pyöräväylä

Paasikiventien lisäkaistojen rakentamistyöt saadaan valmiiksi elo-syyskuussa. Lännen suuntaisen ajoradan kolmas kaista avataan käyttöön 19.9. ja idän suunnan pidennetty kaista avautui elokuun lopulla. Raitiotieallianssi rakensi lisäkaistat raitiotietöiden ohella. Samalla Paasikiventietä siirrettiin noin 300 metrin matkalta lähemmäs Näsijärveä. Kaistojen muutostyöt aloitettiin keväällä 2022.

Rantatien länsipäähän on rakennettu uusi jalankulku- ja pyöräväyläosuus, joka kulkee Rosenlewin sillan vierestä ja yhdistyy Paasikiventien eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylään. Uusi väylä avataan käyttöön 22.9.