Federleynkadulla, Kehyskadulla ja Lielahdenkadulla maaperätutkimuksia

Tampereen raitiotien länsiosan (Pyynikintori–Lentävänniemi) suunnittelua varten tehdään maaperän pohjatutkimuksia ja kairauksia Federleynkadulla, Kehyskadulla ja Lielahdenkadulla 15.9.-24.9.

Federleynkadulla työskennellään useassa eri pisteessä Matilda Niemen kadun ja Kehyskadun liittymän välillä. Lisäksi kairauksia tehdään Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymäalueella. Kairauspisteet ovat osittain myös jalankulku-ja pyöräväylän alueella, jolloin väylää joudutaan hetkellisesti kaventamaan tai sulkemaan kokonaan.

Ajoradalla on työalueen kohdalla kaistakavennuksia ja autoliikenne ohjataan kairauspisteen ohitse liikennemerkein. Jalankulku- ja pyöräväylillä työalueet rajataan ja kulku opastetaan työmaan ohi kiertoreitille. Töiden aikana jalankulku-ja pyöräväylällä on ajoittain myös työmaaliikennettä, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on hyvä noudattaa varovaisuutta työmaa-alueen lähellä liikuttaessa. Vaikka työmaaliikenteen nopeus on alhainen, varmistetaan ohikulkijoiden turvallisuutta myös työmaan ja työkoneiden kuljettajien toimesta.

Kairaukset toteuttaa Tampereen Infra ja niillä selvitetään maaperän rakennetta ja ominaisuuksia. Tarpeen mukaan pohjatutkimuksia tehdään syksyn aikana lisää.

Raitiotieallianssi viimeistelee raitiotien länsiosan suunnittelua. Raitiotien rakentaminen on käynnissä Pyynikintorin ja Santalahden välisellä osuudella. Lisäksi Hiedanrannan Sellupuistossa rakennetaan raitiotiehen liittyvää painopengertä.