Hämeenkadulla aloitetaan raitiotien sähköratatöitä, Pirkankadulla uusia kulkumuutoksia kadunrakennustöistä

Raitiotieallianssi aloittaa kesäkuun alussa Hämeenkadun sähköratatyöt. Pirkankadulla jatketaan katurakenteiden viimeistelyä ja reunakivien muutostöitä katusuunnitelman mukaisesti. Töistä aiheutuu joitakin liikennejärjestelyjä.

Hämeenkadun sähköratatyöt alkavat Tuulensuusta

Raitiotieallianssin sähköratatyöt etenevät, ja viikosta 23 eli kesäkuun alusta lähtien tehdään Hämeenkadulla jo paikoilleen asennettujen yhdistelmäpylväiden eli sähkörata- ja valaisinpylväiden teknisiä varusteluja. Työt aloitetaan kadun länsipäästä Tuulensuun korttelista ja sieltä edetään kohti Keskustoria. Myöhemmin töitä jatketaan Hämeenkadun itäpäässä.

Töitä tehdään nostokorikalustolla, jolla liikutaan pääosin jalkakäytävillä ja kiinteistöjen vierellä. Töiden aikana jalankulkuosuus Hämeenkadulla työalueen kohdalla kapenee hieman ja kulkureitit ohjataan työkoneiden ohi. Osittain töitä tehdään myös Hämeenkadun ajoradan puolelta, jolloin bussi- ja autoliikennettä ohjataan liikenteenohjaajien toimesta. Hämeenkadun huoltoajoliikenne varmistetaan töiden aikana.

Nykyisten pylväiden varustelua tehdään kesä-heinäkuulle. Hämeenkadun viimeiset yhdistetyt sähkörata- ja valaisinpylväät pystytetään Hämeensillalle heinä-elokuussa. Sen jälkeen Hämeenkadulla aloitetaan ajojohdinten asennus, joka kestää arviolta lokakuun loppuun.

Sähköradan yötöitä Hämeenpuiston kohdalla nostokorista käsin
Hämeenkadun sähköratatyöt alkavat Tuulensuusta. Kuva: Wille Nyyssönen

Pirkankadulla kadunrakennustöitä

Pirkankadulla jatketaan viikolla 22 reunakivitöitä välin Mariankatu-Kortelahdenkatu pohjoispuolella ja jalankulku on töiden ajan ohjattu Pirkankadun eteläreunalle. Viikon 23 alussa reunakivityöt siirtyvät Pirkankadun eteläreunalle. Eteläreunan töiden aikana jalankulku ja pyöräily ohjataan Aleksanterin kirkkopuiston kautta. Töiden kesto tällä alueella on noin kolme viikkoa.

Mariankadun länsireunassa tehdään reunakivien muutostöitä kesäkuun alusta lähtien. Jalankulkijat ohjataan aidattua reittiä ohi työmaan, ensi ajoradan puolella ja töiden edetessä kiertoreitti siirtyy kiinteistöjen seinän vierelle. Näiden töiden kesto on noin viikko.

Pyynikintorin kohdalla Pirkankadun pohjoispuolella tehdään kadunrakennustöitä Sotkankadun liittymän vieressä kesäkuun loppupuolella. Töiden aikana jalankulkijoille on aina yksi suojatie käytössä liittymäalueella. Pyöräilijöille järjestetään reitti Pirkankadun yli töiden aikana. Töiden kesto tällä kohdalla on muutama viikko.

Hämeenpuistossa, pääkirjasto Metson edustalla, viimeistellään parhaillaan kaukokylmälinja rakentamistöitä ja rakennetaan liikenteenjakajia. Töistä aiheutuu ajoittain ajolinjamuutoksia autoliikenteelle. Myös suojateiden paikat Metson edustalla vaihtelevat hieman työvaiheiden mukaan.

Pirkankatu kulkureitit viikko kesäkuun alusta alkaen.
Pirkankatu kulkureitit viikko kesäkuun alusta alkaen.

 

Palautteet:

Palvelupiste Frenckell

sähköposti: palvelupiste.frenckell@tampere.fi

puhelin: 03 5656 4400

käyntiosoite: Frenckellinaukio 2 B