Hämeenkadulla jo kilometri raitiotieraidetta

Tampereen raitiotien rakentamisessa on saavutettu yksi välietappi, sillä Hämeenkadulle on valmistunut ensimmäinen kilometri raidetta. Raitiotierataa eli kaksi raidetta rinnakkain kulkevaa kaksoisraidetta on siis Hämeenkadulla valmiina lähes puolet. Kaikkiaan Hämeenkadulle tulee reilun kilometrin verran rataa eli kaksi kilometriä raidetta.

Päällysrakennetyöt eli kiskojen asennus ja kiintoraidelaattojen valaminen ovat kuluvan vuoden aikana pääroolissa raitiotien rakentamisessa. Tänä vuonna tavoitteena on tehdä valmista rataa noin viisi kilometriä.

– Tällä hetkellä rataa syntyy noin 175 metriä viikossa. Valettua kaksoisraidetta on reilut kolme kilometriä, Raitiotieallianssin päällysrakennetöistä vastaava Timo Kuusela kertoo.

Päällysrakennetta tehdään kaikilla raitiotien katualueilla eli keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä ja Hervannassa. Varikon raiteistoa aletaan rakentaa ensi vuonna.

Ennen päällysrakennetöitä kaikilla katualueilla on pitänyt tehdä mittavia putki-ja johtosiirtoja pois tulevan radan alta. Siirtoja on tehty, jotta kunnallistekniikan mahdolliset korjaukset tulevaisuudessa eivät haittaisi raitioliikennettä.

Kiskojen asennus millimetrintarkkaa työtä

Kiskot tuodaan työmaille rekoilla, josta ne nostetaan paikoilleen ja asemoidaan betonivalua varten. Kiskojen asennus on tarkkaa työtä, sillä laatan valuvaiheessa kiskon on sijaittava millimetrin tarkkuudella oikeassa kohdassa. Kiintoraidelaatta valetaan, kun kiskot ovat oikeassa asemassa ja lukittu paikalleen. Betonivalun jälkeen alue pinnoitetaan asfaltilla tai kivetään kuten esimerkiksi Hämeenkatu.

Lopputilanteessa kiskojen pinta on samalla tasolla kadunpinnan asfaltin tai kiveyksen kanssa, mikä mahdollistaa raitiotien kiskojen päällä myös muun ajoneuvoliikenteen. Sammonkadulla, Teiskontiellä ja Hermiankadulla autoliikenteen ei ole tarpeen ajaa samalla osuudella kuin raitiotie, ja näille kaduille toteutetaan nurmiratarakenne. Myös Hervannan valtaväylän vieressä raitiotie kulkee omalla väylällään sepeliraiteena.

Tampereen raitiotien raideleveys on 1435 mm eli sama joka muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa on yleisesti käytössä. Helsingin raitiotien raideleveys on 1000 mm. Suomen junaliikenteen rataverkolla raideleveys on 1524 mm.

 

Kiskoa Hämeenkadulla
Kiskoa Hämeenkadulla

 

Raidetta Hämeenkadulla Tuulensuussa
Raidetta Hämeenkadulla Tuulensuussa

 

Kaksoisraidetta Hämeenkadulla
Kaksoisraidetta Hämeenkadulla