Raitiotiesiltaa viimeistellään yötöinä valtatie 9:llä

Raitiotieallianssi jatkaa vielä noin kuukauden valtatie 9:n (Tampere-Jyväskylä) ylittävän raitiotiesillan eli ns. Vackerin alikulkusillan rakentamista.

Viikolla 36 sillan reunapalkkeja pinnoitetaan yötöinä arkisin klo 22.00-6.00. Töistä aiheutuu pieniä kaistajärjestelyjä työalueella ja niistä voi aiheutua melua lähiympäristöön.

Pinnoitustöiden jälkeen sillan kohdalle asennetaan päivätöinä uudet kaiteet, palautetaan ajoradat ennalleen ja tehdään asfaltointia.

Vackerin alikulkusilta muodostuu kahdesta siltarakenteesta, ja vt 9:n ajokaistojen väliin tulevalle penkereelle tehdään myös maanajoa vielä noin neljän viikon ajan.

Kun siltaan liittyvät työt saadaan tehtyä, voidaan alueella nyt vallitsevat liikennejärjestelyt ja nopeusrajoitukset palauttaa ennalleen.

Vackerin sillalla jatketaan päällysrakennetöillä eli kiskojen ja kiintoraidelaatan asennuksilla ensi vuonna, kun päällysrakennetöitä muutenkin tehdään Hervannan valtaväylän vieressä.