Hämeenkadulla tapahtumavalolaitteiden asennusta yötöinä

Raitiotieallianssi tekee Hämeenkadulla tapahtumavalolaitteiden asennusta yötyönä viikosta 36 alkaen. Laitteiden asennusta tehdään aina sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, jolloin raitiotieliikenteen katko on pisin ja töistä on mahdollisimman vähän haittaa muulle liikenteelle. Töiden kesto on tämänhetkisen arvion mukaan joitakin viikkoja.

Työt Hämeenkadulla aloitetaan Tuulensuusta kohti Hämeensiltaa. Asennukset tehdään nostokorista, jota siirretään aina pylväsparien välillä. Hämeenkadun autoliikenne sekä jalankulku ja pyöräily ohjataan tarvittaessa pois työalueelta.