Hämeenkadun itäpäässä liikennevalot väliaikaisesti pois toiminnasta raitiotietöiden vuoksi

Hämeenkadun itäpäässä liikennevalot ovat pois toiminnasta Hämeenkadun ja Rautatienkadun risteyksessä 26.1.-31.1. Liikennevaloja korjataan risteyksessä torstaina 25.1. sattuneen vaurion vuoksi ja samalla liittymään tehdään ensi viikolle suunnitellut liikennevalomuutokset ja liikennejärjestelyt.

Raitiotieallianssin kuorma-auto törmäsi risteyksen liikennevaloporttaaliin torstai-iltana, jonka vuoksi valot vioittuivat. Liikennevalot ovat korjaus-ja muutostöiden aikana pois toiminnasta sekä autoliikenteen että jalankulun osalta.

Raitiotietöiden vuoksi risteyksessä tehdään myös liikennejärjestelyjä. Hämeenkadun ylittävät suojatiet Rautatienkadun liittymässä ja Stockmannin edustalla pysyvät paikallaan, mutta niitä kavennetaan.

Rautatienkadulla pohjoisesta etelään ajettaessa autoliikenteellä on ajolinjojen muutoksia ja kaistajärjestelyjä Hämeenkadun risteyksessä. Risteyksestä pystyy edelleen kääntymään oikealle Hämeenkadulle (taksit), ajamaan suoraan Rautatienkatua sekä kääntymään vasemmalle Itsenäisyydenkadulle.

Hämeenkadun itäpään eteläreunassa siirretään vesijohtoa tulevan raitiotieradan alta ja samalla vesijohtolinjaa uusitaan. Lisäksi tehdään tulevan raitiotien ratapohjaa valmistelevia töitä. Työt etenevät kadun eteläreunassa useassa vaiheessa ja kestävät arviolta huhtikuulle. Sen jälkeen alueella jatketaan kiintoraidelaatan rakennustöillä. Rakentamisesta aiheutuvista liikennejärjestelyistä ja töiden vaiheista tiedotetaan töiden edetessä.

Hämeenkadun liikennevalot pois käytöstä 26.-31.1.
Hämeenkadun itäpään liikennevalot pois käytöstä 26.-31.1.