Hämeenkadun raitiotietöissä uusia työvaiheita ja liikennejärjestelyjä Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä

Hämeenkadun raitiotien rakentamisessa aloitetaan uusia työvaiheita ja liikennejärjestelyjä viikosta 1 alkaen Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä.

Katuosuuden työaluetta laajennetaan ja aidataan uudelleen, jonka jälkeen alueen sisällä poistetaan syksyllä kaadettujen katupuiden kannot, valaisin- ja mainospylväät sekä liikennevalot. Valaisimet ja liikennevalot korvataan väliaikaisilla järjestelyillä. Kantojen poiston jälkeen kadun eteläreunan jalkakäytävästä osa asvaltoidaan autoliikenteen käyttöön ja autoliikenne siirtyy käyttämään uutta ajolinjaa kadun eteläreunalla. Auto- ja joukkoliikenteen käyttöön jää tälle kohdalle edelleen yksi kaista kumpaankin suuntaan.

Muutoksen myötä Hämeenkadun eteläreunan jalkakäytävä kapenee, mutta pohjoisreunan jalkakäytävä pysyy nykyisellään. Liikennejärjestelyjen muutosten aikana jalankulku ohjataan kiertämään työalueet. Kantojen poistosta voi aiheutua melua lähialueille.

Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä jatketaan johtojen ja putkien siirtoa ja muun muassa hulevesiviemäriä, kaapelireitityksiä ja putkituksia uusitaan.  Lisäksi tehdään tulevan raitiotien ratapohjaa valmistelevia töitä.

Rakentamistöistä aiheutuvista liikennejärjestelyistä ja uusista työvaiheista tiedotetaan töiden edetessä.