Raitiotietyöt alkavat Rieväkadun reunalla radan pohjarakenne– ja tukimuuritöillä

Raitiotieallianssi aloittaa raitiotien rakennustyöt Rieväkadun reunalla 8.tammikuuta. Työt aloitetaan radan pohjarakenteilla sekä voimalinjapylvään tukimuuritöillä. Työt tehdään täysin katualueen sivussa eikä erillisiä liikennejärjestelymuutoksia Rieväkadulle ole tulossa.

Työmaa-alue rajataan kadun ja metsän puolelta. Ajoliikenteen nykyinen väylä pysyy ennallaan ja liikennöitävissä. Työmaa-aluetta ohitettaessa moottoriajoneuvoliikenteen nopeusrajoitus on 30 km/h.

Raide ja sen päällysrakenteet rakennetaan myöhemmin vuonna 2019.

 

Rieväkadun työmaa-alue
Rieväkadun työmaa-alue