Hämeenkadun raitiotietyöt etenevät – kadunrakennusta ja uusia liikennejärjestelyjä

Hämeenkadun raitiotietyöt etenevät suunnitellusti kaikilla työalueilla. Viikolla 37 työt Tuulensuun korttelissa jatkuvat kiinteistöjen reunustoilla ja  töitä tehdään päiväaikaan. Tähän saakka reunustoilla on työskennelty myös öisin. Töiden kesto Tuulensuun korttelissa on arviolta vuoden loppuun.

Kiinteistöjen reunustalle siirrytään töihin myös Hämeenkadun eteläpuolella Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-välillä viikon 37 aikana. Kadun reunustalla sekä Hämeenkadun ja Näsilinnankadun liittymässä jatketaan edelleen raitiotietöihin liittyviä työvaiheita sekä Hämeenkadun katusuunnitelmien mukaisia töitä: hulevesilinjaa, rakennekerroksia ja kaapeliputkituksia sekä kadun ja jalkakäytävien kiveyksiä. Yhteistyössä kiinteistöjen kanssa tehdään myös talojen tonttiliittymiä eli kaapeli-, johto-ja putkiliitäntöjä kiinteistöistä pääverkkoihin. Kaivutöiden yhteydessä kiinteistöillä on lisäksi mahdollisuus omana työnään tarvittaessa korjauttaa maanpinnan alapuolisia rakenteita. Kiinteistöjen korjaus- ja tonttiliittymätyöt sovitetaan yhteen raitiotien rakentamisen töihin, mikä voi ajoittain vaikuttaa kadunrakentamisen etenemiseen. Kaikkien työvaiheiden aikana kulku kiinteistöihin turvataan.

Viikon 37 aikana bussi-ja taksiliikennettä siirretään vaiheittain myös kulkemaan pidemmillä osuuksilla valmiin ratalaatan päällä sekä Hämeenkadun länsi-että itäpäässä. Bussipysäkkejä itäpäässä siirretään hieman liikennemuutoksen myötä. Aleksis Kiven kadun kohdalle tuodaan ensi viikon aikana uusia kiskoja.

Keskustorin kohdalla muutoksia bussipysäkkeihin

Keskustorin kohdalla tehtävät raitiotietyöt ja kiveysten teko  tuovat viikolla 37 vaiheittain muutoksia bussipysäkkeihin Keskustorin alueella kadun pohjoispuolella.

Bussipysäkkejä Keskustori C (0035,A), linjat 8, 11B, 11C, 17, 26, 29A ja 29B ja Keskustori D (0015, A), linjat 3A, 3B, 14, 14T, 21 ja 25 siirretään nykyiseltä paikaltaan Hämeenkadun pohjoisreunalta ensin sijansa verran etelään ajoradan puolelle. Bussien odotustila siirtyy pysäkkien ja työalueen väliin. Myöhemmässä vaiheessa pysäkkejä ja odotusaluetta siirretään torin puolelle.

Muutos tehdään, koska raitiotien rakentamiseen liittyvä työalue siirtyy torialueelle. Muut Keskustorin pysäkit säilyvät nykyisillä paikoillaan samoin kuin jalankulkureitit.

 

Keskustorin pysäkeille vaiheittain muutoksia viikolla 37
Keskustorin pysäkeille vaiheittain muutoksia viikolla 37