Hämeenkatu sai viimeiset uudet lehmuksensa – Raitiotieallianssin katurakentamistyöt valmistuvat etuajassa kesällä

Hämeenkadulle istutettiin tänään perjantaina 21.5. viimeiset uudet lehmukset Aleksanterinkadun liittymän molemmin puolin. Myös kadun kiveystyöt Aleksanterinkadun liittymässä on saatu valmiiksi.

– Hämeenkadun työt etenevät hyvällä tahdilla kohti valmista. Työt tulevat valmistumaan noin vuoden alkuperäistä aikataulua aiemmin, Hämeenkadun aluevastaava Kimmo Lahti Raitiotieallianssista kertoo.

Aleksanterinkadun liittymän kivitöiden valmistuttua kiveystöitä tehdään vielä Keskustorin alueella. Ne valmistuvat arviolta heinäkuussa, ennen raitioliikenteen aloitusta 9. elokuuta.

– Keskustorilla tehdään tällä hetkellä bussipysäkkien tasoreunakivien muutostöitä sekä pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräilyväylien kiveyksiä. Kesäkuun alkupuolella bussipysäkit Aleksis Kiven kadulta siirretään lopullisille paikoilleen Hämeenkadulle kun aloitamme Aleksis Kiven kadun ennallistamis- ja kiveystyöt, Lahti kertoo.

Aleksanterinkatu toimi bussiliikenteen väliaikaisena reittinä Hatanpään raitiotietöiden aikana, ja liittymä päästiin viimeistelemään tänä keväänä. Liittymässä tehdään vielä liikennevalojen asennuksia sekä asfalttikorjauksia, jotka valmistuvat kesäkuussa.

Hämeenkadun kaikki katupuut on istutettu

Hämeenkadulla 91 lehmusta

Hämeenkadulla on Aleksanterinkadun liittymään istutettujen puiden jälkeen kaikkiaan 91 uutta puistolehmusta, eli enemmän kuin ennen raitiotietöiden aloitusta vuonna 2017. Uudet puistolehmukset on jatkokasvatettu istutuskokoon kaupungin taimistoilla ja taimien pituus on 4-5 metriä. Kaikki puut on istutettu yhtenäiselle, puulta toiselle jatkuvalle kantavalle kasvualustalle, jossa on entisiä puuistutuksia paremmat kasvuolosuhteet.

– Uusien puiden arvioitu elinikä voi olla sata vuotta ja jopa enemmänkin, jos niitä ei vahingoiteta, arvioi Tampereen kaupungin ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki.

Hämeenkadulla on kaikkiaan 91 puistolehmusta.

Kaiken kaikkiaan raitiotien reitille keskustasta Hervantaan ja Taysille on istutettu satoja puita: 440 puistolehmusta, 84 rauduskoivua ja kymmeniä kappaleita muun muassa vuorijalavia, pylväshaapoja, vaahteroita, pylväspihlajia ja pilvikirsikoita.

Hämeenkatu uusittu kauttaaltaan

Raitiotieallianssi on raitiotien rakentamisen ohella uusinut kaikki Hämeenkadun rakenteet eli maanalaisen kunnallistekniikan sekä katutilan ja kiveykset katusuunnitelmien mukaisiksi.

Hämeenkadulla toteutetut raitiotie-ja katurakennetyöt:
– johtojen ja putkien siirto pois raitiotien alta
– kadun alla kulkevien poikittaisten putkilinjojen asentaminen suojaputkiin
– kaksoisraiteen rakentaminen kadun keskelle
– kadun rakennekerrosten uusiminen ja maamassojen vaihto
– uudet vesi-, viemäri- ja hulevesiputket
– uusi hulevesijärjestelmä joka on yhdistetty kiinteistöjen rännireitteihin
– uudet kaapelireitit raitiotien pysäkeille ja puhelin/nettioperaattoreille
– uudet valaisin-ja sähköratapylväät sekä niiden perustukset maan alle
– uudet katupuut uudentyyppiselle kantavalle kasvualustalle
– uudet kiveykset koko kadulle, ajoradalle ja jalkakäytäville/pyöräilyväylälle
– raitiopysäkit ja kaiteet
– vanhojen kaapelikaivojen sovittaminen uuteen kiveykseen
– kaapelikaivojen uusiminen
– yhteistyössä kiinteistöjen kanssa talojen korjaustöitä, vesieristyksiä, kiinteistöjen kynnyskorkeuden sovitus uuteen kiveykseen, taloyhtiöiden vesi- ja viemäriputkien sekä kaapelien liittyminen kadun rakenteisiin
– ajojohtimien asennus raitiotielle