Hermiankadulla Hervannassa pieniä muutoksia ajoreitteihin

Raitiotieallianssi jatkaa raitiotien rakentamista Hermiankadulla. Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymässä asennetaan raitiotien kiskoja useassa eri työvaiheessa viikosta 29 alkaen. Lisäksi Hermiankadulla suojaputkitetaan vesijohtojen tonttihaaroja sekä uusitaan kadun hulevesijärjestelmää viikosta 28 alkaen, mikä tuo kadulle hieman uusia liikennejärjestelyjä.

 

Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymään asennetaan raitiotien kiskoja ja valetaan kiintoraidelaattaa kolmessa eri vaiheessa. Kiskojen asennus ei ensi vaiheessa vaikuta nykyisiin liikennejärjestelyihin.  Ensimmäinen työvaihe liittymäalueen kiskoista ja kiintoraidelaatasta valmistuu arviolta elokuun puolivälissä, jonka jälkeen liittymän liikennejärjestelyt muuttuvat hieman.

 

Hermiankadulla viikolla 28 alkavat johto-ja putkityöt vaikuttavat vaiheittain ajoneuvoliikenteeseen. Kaistoja kavennetaan osittain ja ajolinjat muuttuvat hieman. Töiden aikana bussipysäkkejä joudutaan töiden edetessä hieman siirtämään, mutta niillä ei ole vaikutusta bussien liikennöintiin.  Jalankulkijat ja pyöräilijät pystyvät käyttämään nykyisiä reittejä, mutta ajoittain kulkulinjat voivat muuttua. Myös suojateiden paikkaa joudutaan väliaikaisesti siirtämään, mutta uudet ylityspaikat tehdään nykyisten suojateiden lähelle.  Vesijohtotöistä aiheutuu lähialueen kiinteistöihin muutamia vesikatkoja, joista tiedotetaan alueella erikseen.

Hermiankadun suositellut ajoreitit
Hermiankadun suositellut ajoreitit
Hermiankadun suosietllut kävelyreitit
Hermiankadun suositellut kävelyreitit

 

Recommended routes around Hermiankatu
Recommended routes around Hermiankatu