Sammonkadulle liikennejärjestelyjä Kaupinkadun liittymään

Raitiotieallianssi aloittaa raitiotien rakentamistyöt Sammonkadulla myös Kaupinkadun liittymässä tällä viikolla. Työt vaikuttavat pääasiassa alueen autoliikenteeseen. Risteysalueella tehdään jätevesiputken siirtotyötä, joka kestää arviolta noin kuukauden. Risteysalueen jälkeen työ etenee itään, Tursonkadun risteyksen suuntaan.

Työt Sammonkadun itä- ja länsipäässä sekä Sarvijaakonkadun ja Lemminkäisenkadun risteysalueella jatkuvat myös edelleen. Töitä tehdään Sammonkadun eteläreunalla kulkevalla talouskaistalla, jossa työt etenevät Sammonaukiolta ja Kaupinkadun liittymästä idän suuntaan. Sammonkadun itäpäästä ja Lemminkäisenkadun kohdalta työalue etenee keskustan suuntaan.

Putkisiirtotyöt Sammonkadun etelänpuoleisella kaistalla kestävät kokonaisuudessaan vuoden 2017 loppuun. Sammonkadulla ja Sammonaukiolla tullaan tekemään töitä laajemmin kuin raitiotien rakentamisen yhteydessä alun perin oli suunniteltu. Samalla kertaa uusitaan myös katurakenteita ja jalkakäytäviä katusuunnitelman mukaisesti.

Ajokaistat kapenevat Kaupinkadun työmaa-alueella

Sammonkadulla voidaan liikennöidä molempiin suuntiin, ja bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti. Idän suuntaan ajettaessa ajorata kulkee työmaan ohi pohjoispuolelta kavennetuilla ajokaistoilla. Idän suuntaan ajettaessa Sammonkadulta vasemmalle Kaupinkadulle kääntyminen on kielletty.

Idän suuntaan ajettaessa työmaa-alueella, Sammonkatu 26:n kohdalla sijaitseva bussipysäkki numero 4504 poistuu käytöstä. Korvaava pysäkki on Kaalamonaukio , numero 4502, joka sijaitsee noin 170 metriä länteen. Pysäkkiä käyttävät linjat 3, 17, 25 ja 37.

Sammonkatua keskustaan lännen suuntaan ajettaessa puolestaan kääntyminen vasemmalle Kaupinkadulle on kielletty.

Liikennevalot työmaa-alueella ovat töiden ajan pois käytöstä. Työmaan vaikutusalueella ajoneuvoliikenteen enimmäisnopeus on 30 kilometriä tunnissa.

Jalankulkuun ja pyöräilyyn pieniä muutoksia

Kaupinkadun ja Sammonkadun risteyksen itäpuolella sijaitseva suojatie poistuu töiden vuoksi käytöstä. Jalankulkuyhteydet kauppoihin ja kiinteistöihin varmistetaan molemmin puolin katua. Sammonkadun jalankulku-ja pyörätie säilyvät töiden ajan nykyisellään. Sammonkadulla on työmaa-alueilla tarvittaessa opastus kulkureiteistä pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Kaupinkatu - Sammonkatu jalankulkijoiden opastekuva
Kaupinkatu – Sammonkatu jalankulkijoiden opastekuva
Sammonkatu - Kaupinkatu autoilijoiden opastekuva
Sammonkatu – Kaupinkatu autoilijoiden opastekuva