Hermiankadulla hulevesitöistä johtuvia liikennejärjestelyjä

Raitiotieallianssi aloittaa viikon 39 alussa (25.9.) hulevesilinjojen korjaustyöt Hervannassa Hermiankadulla. Työalue on Hermiankadun raitiopysäkille varatun alueen pohjoispuolella, jalankulku- ja pyöräväylällä. Töiden ajaksi pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräliikenne ohjataan kadun eteläpuolelle.

Tampereen teknillisen yliopiston pysäköintialueelle johtava liittymä pysäkkialueen itäpäässä joudutaan töiden ajaksi sulkemaan. Kulku alueelle ohjataan toisen liittymän kautta. Toisen työalueella olevan liittymän kohdalla tehdään osittain yötöitä, jolla turvataan liittymän käyttö päiväaikaan. Tarvittaessa liittymän käyttö varmistetaan myös ajosiltojen avulla.

Töiden kesto on noin kuukauden. Rakennustyöt tehdään raitiotieradan kuivatusjärjestelyjen parantamiseksi.

Kulkureitit Hermiankadun alueella hulevesitöiden aikana