Päivitetty 6.11.: Hermiankadulla uusia liikennejärjestelyjä hulevesitöistä

Raitiotieallianssi tekee viikon 45 alkupuolella (7.11.) muutoksia Hermiankadun hulevesilinjojen korjaustöistä johtuviin liikennejärjestelyihin. Työalue on Hermiankadun raitiopysäkille varatun alueen pohjoispuolella, jalankulku- ja pyöräväylällä. Töiden ajaksi pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräliikenne on ohjattu kadun eteläpuolelle.

Tampereen teknillisen yliopiston pysäköintialueelle johtava liittymä voidaan nyt avata töiden edetessä. Pysäkkialueen itäpäässä sijaitseva liittymäalue joudutaan puolestaan sulkemaan ja kulku alueelle ohjataan toisen liittymän kautta.

Työt jatkuvat vielä noin kaksi viikkoa. Rakennustyöt tehdään raitiotieradan kuivatusjärjestelyjen parantamiseksi.

Päivitys 30.10.: Kelien vuoksi liittymämuutosten tekoa siirretään ja ne tehdään arviolta viikolla 45 eli 5.11. alkavalla viikolla.

Päivitys 6.11.: Liittymämuutoksia 7.11. alkaen Hermiankadulla

Hermiankadulle tulee liittymämuutoksia 7.11.alkaen