Hermiankadulle uusia liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Hermiankadulle tulee raitiotien rakentamistöiden edetessä uusia liikennejärjestelyjä perjantaina 29.6. Kadulla oleva yksikaistainen osuus siirtyy eteenpäin Hervannantien suuntaan alamäkeen ja samalla sen pituus kasvaa noin 250 metriin. Osuutta ohjataan työalueen molemmista päistä liikennevaloilla.

Uudella työalueella jatkuu ajoratojen rakennus. Nykyinen työalue saadaan torstaina asfaltoitua ja ajoneuvoliikenne tältä osuudelta siirtyy perjantaina takaisin kahdelle kaistalle. Samalla Visiokadun liittymä avataan. Hermiankadun pohjoisreunan kävely-ja pyörätie on suljettu ja reitti kulkee kadun eteläpuolella.

Turvallisen liikenteen varmistamiseksi on Hermia 5:n ja Festian pysäköintialueilta poistuttaessa kääntyminen oikealle, Hervannantien suuntaan, kielletty. Nopeusrtajoitus työalueella on 30 km/h.

Hermiankadun liikennejärjestelyt 29.6. alkaen
Hermiankadun liikennejärjestelyt 29.6. alkaen