Hermiankadulle uusia liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Hermiankadulle tulee raitiotien rakentamistöiden edetessä uusia liikennejärjestelyjä perjantaina 23.3. Töiden vuoksi kadulle tulee noin sata metriä pitkä yksikaistainen osuus, jota ohjataan työalueen molemmista päistä liikennevaloilla. Kadun pohjoisreunan kävely-ja pyörätie on suljettu ja reitti kulkee kadun eteläpuolella.

Turvallisen liikenteen varmistamiseksi Hermia 5:n (Visiokatu 1) kiinteistön itäiseltä pysäköintialueelta poistuttaessa on kääntyminen oikealle, Hervannantien suuntaan, kielletty noin viikon ajan. Tonttiliittymään tulee asiasta kertova liikennemerkki. Liikennejärjestely kiinteistön osalta palautuu normaaliksi viikon 13 lopussa.

Jatkossa työalue siirtyy edelleen kohti Hervannantietä ja yksikaistainen osuus sen mukaisesti. Muutoksista tiedotetaan töiden edetessä.

Hermiankadulla tehdään raitiotien pohjatöihin liittyvää maaleikkausta ja louhintaa.Töiden kesto on useita viikkoja.

 

Hermiankadun liikennejärjestelyt 23.3. alkaen
Hermiankadun liikennejärjestelyt 23.3. alkaen