Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän risteykseen väliaikainen kiertoliittymä

Raitiotien rakentaminen jatkuu Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän risteyksessä johto-ja putkisiirroilla sekä kadun levittämisellä raitiotien rakentamiseksi. Töiden vuoksi risteykseen rakennetaan väliaikainen kiertoliittymä nykyisen risteysjärjestelyn tilalle. Liikennejärjestelyjä tehdään tiistaista 13.6. alkaen ja kiertoliittymä otetaan käyttöön viikon 24 aikana.

Kiertoliittymän tarkoitus on sujuvoittaa ajoneuvoliikennettä, kun osa risteysalueesta on työmaa-alueena. Kiertoliittymä tai työmaa-alueen muutos ei vaikuta alueen jalankulun tai pyöräilyn nykyisiin reitteihin. Työt etenevät risteysalueella vaiheittain ja tämän työvaiheen työt kestävät  arviolta elokuun alkuun saakka.

 

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Hermiankadun ja Hervannan valatväylän risteysalueella
Suositellut ajoreitit Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän risteysalueella