Hervannan Baanalla tehdään kaiteiden muutostöitä

Hervannan valtaväylän varrelle rakennetulla pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävällä eli Hervannan Baanalla tehdään huhtikuun lopusta eli viikosta 18 alkaen kaiteiden muutostöitä. Muutostöitä tehdään, jotta pyörätien ja raitiotien välinen kaide tulee riittävän etäälle pyöräväylästä. Näin voidaan varmistaa turvallinen tila jalankululle ja pyöräilylle molempiin suuntiin. Muutostöiden kesto on noin kolme viikkoa.

Kaidetta siirretään osalla laatukäytävää sen nykyisestä sijainnista siten, että kaide on vähintään puolen metrin päässä pyörätien päällysteen reunasta. Lisäksi levitetään mursketta siirrettyyn kaiteeseen asti työalueen kohdalla. Töiden ajaksi pyöräily- ja kävelyväylälle tehdään liikennejärjestelyjä, sillä väylää joudutaan kaventamaan työalueen kohdalla. Lisäksi väylällä liikkuu työkoneita, joten alueella liikuttaessa kannattaa noudattaa varovaisuutta. Tarvittaessa liikenteenohjaajat opastavat työalueen ohi.

Pehkusuonkadun liittymässä kaiteen päät muutetaan viistämällä ne maahan noin neljän metrin matkalla. Myös tiekaiteeseen tehdään viiste maahan liittymän pohjoispuolella. Tiekaideasennusten aikana Hervannan valtaväylällä on työkoneiden vuoksi ajoittain hetkellisiä kaistakavennuksia.

Taavetinkallion alikäytävän ja Koivusenojan ratasillan kohdalla kaiteita ei siirretä, koska ne liittyvät sillan kaiteeseen ja tukimuuriin. Siltojen rakenteissa kaiteiden alla sijaitsee myös paljon sähkö- ja tietoliikennekaapeleita, joita ei ole mahdollista siirtää.

Hervannan Baana avattiin käyttöön viime vuoden marraskuussa kahdessa vaiheessa. Osuudella on asennettu valaistus sekä kaiteet raitiotien ja Baanan väliin. Baana on seudullinen pyöräilyn pääreitti Tampereen keskustan ja Hervannan välillä. Väylän ensimmäinen osa on rakennettu vuosina 2018-2019 raitiotien rakentamisen yhteydessä Raitiotieallianssin toimesta.

Baanan jatkosuunnittelu on käynnissä ja parhaillaan laaditaan katu- ja rakennussuunnitelmia laatukäytävän jatkamiseksi välille VT9 – Viinikan liittymä. Tämän osuuden pituus on 4,2 kilometriä, ja se on jaettu kahdeksaan osaan. Tavoitteena on toteuttaa vuosina 2020-2022 Viinikanojan, Lokintaipaleen ja Muotialan peltojen osuudet. Nekalantien osuus rakennetaan aikaisintaan vuonna 2022. Baanalle on esitetty pääsääntöisesti kaksisuuntaisia pyöräteitä, ainoastaan Korkinmäenkadun osuudelle on esitetty yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja sekä pyöräkatua. Jatko-osuuden kustannusarvio on 2,2 M€.