Hervannan Insinöörinkadulla useita työvaiheita ja liikennejärjestelyjä huhti-toukokuussa

Hervannan Insinöörinkadulla on lähiviikkoina useita eri työvaiheita raitiotien rakentamiseen liittyen. Töistä aiheutuu liikennejärjestelyjä sekä autoliikenteelle että jalankulkuun ja pyöräilyyn.

 

Viikolla 17 Insinöörinkadun eteläpäässä jatketaan vesihuoltotöitä kadun ali tehtävillä poikituksilla.

 

Viikolla 18 Insinöörinkadun eteläosalla työalue muuttuu siten, että se sijaitsee Insinöörinkadun keskellä noin sata metriä Arkkitehdinkadun liittymästä pohjoiseen.  Myöhemmin työalue laajenee vielä pohjoiseen saman verran. Katuosuus on töiden ajan suljettu autoliikenteeltä. Tonteille pääsee alkuvaiheessa Insinöörinkadun kautta. Viikosta 22 eteenpäin Insinöörin- ja Arkkitehdinkadun kulmassa oleville tonteille järjestetään kulku Arkkitehdinkadun kautta ja muihin kiinteistöihin Insinöörinkadulta. Arkkitehdinkadun liittymässä autoliikenteen ajolinjat muuttuvat hieman. Töiden kesto on useita viikkoja.

 

Viikolla 18 ja 19 aloitetaan Ahvenispolun ja Lindforsinkadun välillä eli kauppakeskus Duon edustalla asfaltointitöitä. Samalla osuudella tehdään myös kasvualustoja katupuille. Puita istutetaan myöhemmin toukokuun aikana. Asfaltointitöiden aikana jalankuklkijat ohjataan kulkemaan Insinöörinkadun itäpuolta.

 

Viikolla 19 aloitetaan kaukolämpötöitä Lindforsinkadun liittymässä. Työt tuovat muutoksia autoliikenteen ajolinjoille ja liittymäalueen suojateille. Osan aikaa liikenne ohjataan ajosiltojen avulla kaivannon yli. Jalankulku ohjataan työvaiheiden mukaan Insinöörinkadun itäpuolelle.

 

Viikolla 19 aloitetaan myös kiertoliittymän viimeistelytyöt Opiskelijankadun ja Insinöörinkadun liittymässä. Kiertoliittymässä tehdään kiveystöitä ja lisäksi toukokuussa liikennevalo-, valaistus ja kaapelointitöitä, joista aiheutuu vähän haittaa liikenteelle. Nämä työt kestävät noin neljä viikkoa. Opiskelijankadun kiertoliittymän lopullinen asfaltointi ja päällystystyöt tehdään kesäkuussa. Asfaltointi tehdään yöaikaan, jolloin liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.