Hervannan valtaväylällä hetkittäisiä liikennemuutoksia ajoratamerkintöjen uusimisesta

Raitiotieallianssi uusii viikon 37 lopulla ajoratamerkintojä Hervannan valtaväylällä uuden tieliikennelain mukaisiksi. Töitä tehdään keskiviikosta perjantaihin.

Töitä tehdään Nekalantien ja Hervannan valtaväylän liittymäalueella, jonne mm. maalataan uusi raitiotiealueen risteysruudukko uuden tieliikennelain mukaisesti keltaisella. Samalla tehdään muutoksia erkanemiskaistojen reunaviivoihin ja muokataan tärinäraitoja.

Töistä voi aiheutua hetkellisesti pieniä kaistamuutoksia autoilijoille. Liikenteenohjausvaunu osoittaa liikkuvan työmaan sijainnin ja liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä tarvittaessa.