Hervannassa Ruskontien ympäristössä puunkaatotöitä

Hervannassa Ruskontien ympäristössä tehdään puunkaatotöitä 1.11 alkaen noin kahden viikon ajan. Ennen puiden kaatoa työalue rajataan. Työt liittyvät tulevan Hervantajärven asuntoalueen sekä raitiotien rakentamiseen. Raitiotieallianssi rakentaa alueelle uuden asuntoalueen kunnallistekniikan sekä alikulkukäytävän.

Puunkaadosta on sovittu Elyn kanssa. Puiden kaato ei aiheuta alueella kiertoreittejä eikä kulkumuutoksia. Myös liito-oravan siirtymisalueet on töiden yhteydessä huomioitu.