Tekunkadulla alkaa raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentaminen

Tekunkadulla Kalevassa aloitetaan raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentamistyöt marraskuun aikana. Ennen rakentamisen aloitusta tulevan sähkönsyöttöaseman alueelta poistetaan muutamia puita. Puut kaadetaan viikolla 45. Ennen puiden poistoa työalue rajataan.

Kasvillisuuden harvennus ja puiden kaato eivät aiheuta alueella kiertoreittejä eikä kulkumuutoksia. Poistettujen katupuiden tilalle istutetaan raitiotien valmistuttua uusia.

Raitiotien ensimmäiselle osalle rakennetaan kymmenen sähkönsyöttöasemaa, jotka sovitetaan nykyiseen katuympäristöön. Syöttöasemien määrä ja sijainnit on mitoitettu siten, että yhden syöttöaseman mahdollinen vikaantuminen ei estä raitioliikennettä.