Hervannassa Tohtorinpuiston ja Ruskontien alueella kulku-ja pysäkkimuutoksia

Hervannassa Tohtorinpuiston ja Ruskontien alueelle tulee raitiotien rakentamistöiden myötä muutoksia jalankulku-ja pyöräilyreitteihin torstaina 7.2. Myös Hervannan valtaväylän varressa oleva bussipysäkki siirtyy.

Raitiotien rakentaminen etenee siten, että Tohtorinpuiston pohjoispäässä, Arkkitehdinkadun eteläpuolella aloitetaan sähkönsyöttöaseman rakennustyöt. Ratapohjan rakentaminen jatkuu Tohtorinpuistossa Hervannan valtaväylän länsipuolella kohti Ruskontietä.

Töiden vuoksi jalankulku-ja pyöräilyväylä Tohtorinpuiston alueella siirtyy Hervannan valtaväylän itäpuolelle Ramppipuiston alueelle. Lisäksi Tohtorinpuiston eteläpäässä, Ruskontien liittymäalueella, käytössä olevia jalankulku-ja pyöräilyreittejä suljetaan. Niitä korvaamaan otetaan Ruskontien liittymän eteläpuolella käyttöön uusi jalankulku-ja pyöräilyreitti.

Hervannan valtaväylän varrella sijaitseva bussipysäkki 3626 siirtyy lähemmäksi Arkkitehdinkatua torstaina 7.2. Bussipysäkkiä käyttää linja 3B. Kyseessä on linjan 3B viimeinen välipysäkki ennen Lintuhytin pääteasemaa.

Työmaan vaikutusalueella autoliikenteen nopeusrajoitus Hervannan valtaväylällä on 30 kilometriä tunnissa ja Ruskontiellä 50 kilometriä tunnissa

 

Ruskontien ja Tohtorinpuiston ympäristössä muutoksia kulkureitteihin ja bussipysäkkiin
Ruskontien ja Tohtorinpuiston ympäristössä muutoksia kulkureitteihin ja bussipysäkkiin

 

 

 

Pysäkkimuutos Tohtorinpuistossa Hervannan valtaväylällä 7.2.
Pysäkkimuutos Tohtorinpuistossa Hervannan valtaväylällä 7.2.

Kuva ja tiedote pysäkkimuutoksista Tampereen seudun joukkoliikenteen sivuilla