Hervannassa uusia raitiotien työvaiheita varikon tontilla ja Tohtorinpuistossa

Raitiotieallianssi jatkaa raitotien rakentamista Hervannassa uusilla työvaiheilla. Raitiotievarikon tontilla louhinnat ovat edenneet, ja viikolla 51 tontilla aloitetaan kiviaineksen murskaustyöt. Hervannan Tohtorinpuistossa ryhdytään valmistelemaan raitotien rakentamista puuston harventamisella.

Raitiotievarikon tontilla alkavat kiviaineksen murskaustyöt maanantaina 18.12.

Raitiotieallianssi aloittaa kiviaineksen murskaustyöt tulevan raitiovaunuvarikon tontilla Hervannassa maanantaina 18.12. Murskaustyöt kestävät ensi vuoden kesäkuulle. Louhintatyöt alkoivat 6. lokakuuta ja ne kestävät ensi vuoden elokuun alkuun.

Työmaalla tehdään kiviaineksen murskausta, josta aiheutuu melua. Murskauksen yhteydessä syntyvää pölyä sidotaan kastelulla ja varastokasojen sijoittelulla.

Raitiotievarikko rakennetaan Hervantaan Hermiankadun päähän, lähelle Ruskon teollisuusaluetta. Varikon tontti rajautuu pohjoisessa Kauhakorvenkatuun ja lännessä Hervannantiehen. Tontti on Raitiotieallianssin merkittävin louhintakohde, jota hyödynnetään kiviaineksen murskauspisteenä ja käytettävän kiviaineksen varastointipaikkana. Louhinnat tehdään noin metrin syvyyteen tontin lopullisen pinnan alapuolelle. Tontin itäpäähän on tehty suuri massanvaihto ja tontti tasataan alueelta irtoavalla kiviaineksella.

Louhinta- ja murskaustöiden jälkeen tontin maarakennustyöt jatkuvat vielä putkilinjojen ja pylväsperustusten rakentamisella sekä pohjanvahvistuksilla. Varsinaisten varikkorakennusten rakentaminen voi alkaa vuoden 2019 keväällä.

Tohtorinpuistossa puuston poistoa

Hervannan Tohtorinpuistossa tehdään harvennustöitä viikolta 51 alkaen. Puiden kaato alueella aloitetaan tammikuun puolivälissä. Ennen puiden kaatoa työalue rajataan. Kasvillisuuden harvennus ja puiden kaato eivät aiheuta alueella kiertoreittejä eikä kulkumuutoksia.