Hervantaan Insinöörinkadun pohjoispäähän uusia liikennejärjestelyitä

Raitiotieallianssi aloittaa Hervannassa Kanjoninkadun ja Insinöörinkadun itäpuolisen ajokaistan päällystystyöt välillä Orivedenkatu – Vilppulanpolku. Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymään joudutaan tekemään liikennejärjestelyitä, jotka koskevat ajoneuvoliikennettä.

Liikenteenohjausmuutoksia Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymään

Perjantaista 14.7. lähtien Insinöörinkadulta saa kääntyä Hervannan valtaväylän suuntaan eli itään päin. Kääntyminen Insinöörinkadulta Kanjoninkadulle eli länteen joudutaan kieltämään.

Kanjoninkatu on liikennöitävissä molempiin suuntiin, mutta kääntyminen Insinöörinkadulle ei ole mahdollista sen muuttuessa yksisuuntaiseksi.

Kanjoninkadun ja Insinöörinkadun alueella liikennejärjestelyjä joudutaan tekemään osissa töiden edetessä. Uudet liikenteenohjausjärjestykset valmistuvat kokonaisuudessaan tiistain 18.7.2017 aikana.

Insinöörinkadun pohjoispää osittain yksisuuntaiseksi

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Insinöörinkadun pohjoispää muuttuu perjantaina osittain yksisuuntaiseksi Kanjoninkadun ja Orivedenkadun välillä siten, että Orivedenkadulta voi ajaa Kanjoninkadun suuntaan. Insinöörinkadun yksisuuntaisuus on voimassa kahdesta kolmeen kuukautta. Pohjoisesta Hervannan suuntaan liikenne ohjataan Hervannan valtaväylää pitkin. Bussilinjat 3 ja 5 ajavat 3.7. alkaen osan reitistään Hervannan valtaväylää pitkin Hervantaan. Pohjoisen suunnasta tulevat bussit kulkevat Insinöörinkadun osuuden Kanjoninkatu-Opiskelijankatu Hervannan valtaväylällä.

 

Ajoreitit Kanjoninkadun ja Insinöörinkadun risteyksessä