Hiedanrannan raitiotietyöt tältä vuodelta valmiit, siltatyöt ja sähkönsyöttöasemien rakentaminen käynnissä

Hiedanrannan raitiotietyöt ovat edenneet suunnitellusti ja osittain jopa etuajassa. Hiedanrantaan rakennetaan raitiotien kaksoisraidetta yhteensä noin 1,4 kilometriä. Pääosin Hiedanrantaan tulee kiintoraidetta, jonka pintarakenteena on nurmea.

”Alkuvuonna ei ollut vielä varmuutta, päästäänkö tänä vuonna ratatöihin, mutta ensimmäisiä kiskoja Hiedanrantaan päästiin sitten asentamaan jo syyskuussa”, Hiedanrannan lohkopäällikkö Jyri Kulha kertoo.

Päällysrakennetyöt ovat tämän vuoden osalta jo valmistuneet ja kaksoisraidetta on asennettu 217 metriä.

”Lisäksi tänä vuonna on uusittu kunnallistekniikkaa Hiedanrannan tuleville asukkaille. Myös Tehtaan ja Niemen kartanon pysäkkien työt ovat käynnissä ja niiden päällysrakennetyöt on tarkoitus aloittaa keväällä säiden salliessa”, Kulha jatkaa.

Hiedanrantaan rakennetaan kaksi raitiotien sähkönsyöttöasemaa. Sellupuiston sähkönsyöttöaseman rakentaminen on jo käynnissä. Toista Hiedanrantaan tulevaa sähkönsyöttöasemaa sekä ratapohjaa varten rakennetaan maaperää tiivistävä painopenger, joka valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä.

”Sellupuiston sähkönsyöttöasemalla on tällä hetkellä käynnissä perustuksien teko ja talorakentajat pääsevät asentamaan betonielementtejä jo vuodenvaihteen jälkeen”, Jyri Kulha jatkaa.

Hiedanrannan päällysrakennetyöt ovat valmistuneet tämän vuoden osalta. Alueella jatketaan sähkönsyöttöaseman ja Ollinojansillan rakentamista. Kuva: Raitiotieallianssi/Kimmo Vallden

Ollinojansillan rakentaminen alkoi marraskuussa, Näsisaaressa tavoitteena aloittaa siltatyöt tulevana kesänä

Sellupuistoon rakennettava Ollinojansilta yhdistää puiston itä- ja länsipuolet siten, että sillan päällä kulkee raitiotien lisäksi eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Sillan alle tulee murskepintainen puistokäytävä jalankululle ja pyöräilylle. Lisäksi sillan alle rakennetaan tässä vaiheessa uoma itse Ollinojalle, pieneläinpolku sekä luontopolku.

”Tällä hetkellä sillalla tehdään telinepohjia ja tammikuussa siirrytään varsinaisten telineiden tekoon. Keväällä sillan kansi raudoitetaan ja valetaan. Ollinojansillasta tulee yli 30 metriä pitkä ja leveyttä sillä on enimmillään noin 9 metriä”, kertoo Raitiotieallianssin taitorakenteiden vastaava työnjohtaja Perttu Vähä-Pietilä.

Ollinojansillalla on käynnissä telinepohjien rakentaminen. Kuva: Raitiotieallianssi/Aino Härkönen

Tampereen kaupungin urakkana toteutettu Näsisaaren saaritäyttö valmistui etuajassa marraskuun lopulla. Asiasta on tiedottanut Tampereen kaupunki. Mikäli saaren painuma etenee suunnitellusti, pääsee Raitiotieallianssi Näsisaaren siltatöihin ensi kesänä. Saareen rakennetaan kolme siltaa, kaksi siltaa raitiotietä, jalankulkua ja pyöräilyä varten sekä yksi silta autoliikenteelle.