Raitiotieallianssin tammikuu: Keskitalvella tehdään töitä silloilla, sähköradalla sekä sähkönsyöttöasemilla


Raitiotien länsiosan töistä Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä on tammikuun alussa valmiina tasan puolet. Hanke etenee aikataulussa suunnitellusti, sillä tammikuun alussa myös projektiaikaa on kulunut 50 prosenttia. Keskitalvella työt keskittyvät Rosenlewin ja Ollinojan silloille sekä sähkönsyöttöasemille. Myös ratajohtoasennukset jatkuvat.

Santalahden alueella tehdään talven aikana ratajohtoasennuksia sekä Paasikivenkadun sähkönsyöttöaseman kojeistoasennuksia. Rosenlewin sillalla työt etenevät muotti- ja raudoitustöillä.

Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella jatketaan tammikuun alkaessa kadunrakennustöitä, joiden lisäksi alueella rakennetaan sähkönsyöttöasemaa Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymän vieressä.


Federleynkadun raidetyöt valmistuivat ennen talvea. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Hiedanrannassa työt ovat käynnissä Ollinojan sillan sekä sähkönsyöttöasemien parissa.

Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Myös yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Tampereen kaupungin urakkana toteutettu Näsisaaren täyttötyö valmistui etuajassa marraskuun lopussa. Mikäli saaren painuma etenee suunnitellusti, pääsee Raitiotieallianssi Näsisaaren siltatöihin ensi kesänä. Saareen rakennetaan kolme siltaa: kaksi siltaa raitiotietä, jalankulkua ja pyöräilyä varten sekä yksi silta autoliikenteelle.

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista. Tampereen Ratikasta ja sen jatkosuunnitelmista sekä Ratikan taiteesta kerrotaan Tampereen Ratikan kanavissa.

Rakentamistyöt alueittain

Santalahti

Sepänkadun katurakennustyöt ovat valmistuneet. Talven aikana tehdään ajoittain ratajohtoasennusten viimeistelyä.

Paasikivenkadulla jatketaan ratajohtoasennuksia sekä sähkönsyöttöaseman kojeistoasennuksia. Paasikivenkadun loput katutyöt eli etelänpuoleinen jalankulku- ja pyöräväylä sekä ajoradan lopullinen asfaltointi tehdään valmiiksi ensi keväänä.

Rantatien länsipäässä jatketaan tammikuussa Paasikiventien ylittävän Rosenlewin raitotiesillan rakentamista sekä katurakennustöitä. Sillalla tehdään siltakannen muotti- ja telinetöitä ja lisäksi rakennetaan kahdesta tukimuurista muodostuvaa siltakaukaloa. Kaukalomainen muuri mahdollistaa raitiotien nousemisen sillan päälle Rantatien ja Paasikiventien välisellä kapealla kaistaleella. Rantatiellä jatketaan talven ajan myös ratajohtoasennuksia.

Paasikiventie on palautettu kolmikaistaiseksi Santalahden rantasillasta keskustaan päin. Paasikiventien lännen suunnan levitystyöt ovat talvitauolla.

Sepänkadun raidetyöt ja katurakennustyöt ovat valmistuneet. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Hiedanranta

Hiedanrantaan rakennetaan kaksi raitiotien sähkönsyöttöasemaa. Sellupuiston sähkönsyöttöaseman rakentaminen on käynnissä. Toista Hiedanrantaan tulevaa sähkönsyöttöasemaa sekä ratapohjaa varten on rakennettu maaperää tiivistävä painopenger, joka valmistui vuodenvaihteessa.

Tammikuun ajan tehdään hulevesiviemäritöitä Nottbeckinaukion ja Näsisaaren välisellä osuudella. Sellupuistossa tehdään kaapelireittejä. Ollinojansillan rakentaminen Sellupuistossa etenee tammikuussa siltatelineen ja muotin rakentamisella.

Hiedanrannassa ja Sellupuistossa raitiotien rakentaminen jatkuu talven yli. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Lentävänniemi

Federleynkadulla on jatkettu kaapelireittejä Niemenkylänkujan tuntumassa.

Lielahdenkadulla on Lentävänniemeen menevä liikenne (Kehyskatu-Lentävänniemenkatu) siirretty joulukuun lopulla oikealle paikalleen raitiotien viherradan viereen. Samalla jalankulkuväylää on levitetty ja se on muutettu yhdistetyksi jalankulku- ja polkupyöräväyläksi. Lielahdenkadulla on tehty myös kantavaa kasvualustaa katupuille, hulevesilinjaa sekä kaapeliputkituksia.

Kehyskadulla jatkuvat sähkönsyöttöaseman rakentamistyöt.

Halkoniemenkadulla on tehty kantavaa kasvualustaa katupuita varten.

Kehyskadun ja Lielahdenkadun välinen kiertoliittymä palautettiin käyttöön loppusyksyllä 2022. Kuva: Raitiotieallianssin/Wille Nyyssönen