Hiedanrannassa aloitetaan sähkönsyöttöaseman paalutustyöt

Hiedanrannan raitiotietyöt etenevät suunnitellusti, ja alueen toisen sähkönsyöttöaseman rakentaminen aloitetaan paalutustöillä Hiedanrannan eteläpäässä, Näsisaaren länsipuolella. Paalutusta tehdään arviolta viikon 10 ajan 6.–10.3. päiväaikaan työmaa-alueella. Työt eivät vaikuta alueen nykyisiin kulkureitteihin. Paalutuksen avulla sähkönsyöttöasema perustetaan kantavaan maakerrokseen. Töistä aiheutuu melua lähiympäristöön.

Hiedanrannan alueelle rakennetaan kaksi raitiotien sähkönsyöttöasemaa. Sellupuistossa sijaitsevan sähkönsyöttöaseman rakennustyöt aloitettiin viime vuoden lopulla. Hiedanrannan toisen sähkönsyöttöaseman perustus- ja talonrakennustyöt päästään aloittamaan paalutuksen valmistuttua.