Raitiotieallianssin maaliskuu: Kevään myötä rakentaminen vilkastuu – Näsisaaren siltatyöt alkavat


Raitiotien länsiosan töistä Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä on maaliskuun alussa valmiina 53 prosenttia ja aikataulu etenee suunnitellusti, sillä projektiaikaa on kulunut saman verran.

Maaliskuun aikana on tavoitteena tehdä siltojen valutöitä Rosenlewin ja Ollinojan silloilla ja lisäksi jatketaan maanrakennus- ja kunnallistekniikan töitä raitiotiekaduilla Lentävänniemessä ja Niemenrannassa. Myös sähkönsyöttöasemien työt ja ratajohtoasennukset jatkuvat. Hiedanrannassa ovat käynnissä uuden kunnallistekniikan, Ollinojan sillan ja raitiotien sähkönsyöttöasemien työt.

Tampereen kaupungin urakkana toteutettu Näsisaaren täyttötyö valmistui etuajassa marraskuun lopussa. Näsisaareen rakennetut painopenkereet esikuormittavat pohjamaata raitiotielinjan alta, ja koska painumat ovat edenneet suunnitellusti, voi Raitiotieallianssi aloittaa Näsisaaren siltatyöt maaliskuun alkupuolella. Ensimmäiseksi puretaan painopengertä saaren itäpuolelta, tulevan Pölkkylänsillan alueelta. Näsisaareen rakennetaan kolme siltaa: kaksi siltaa raitiotietä, jalankulkua ja pyöräilyä varten sekä yksi silta autoliikenteelle. Näsisaaren täytön painuma-aika on noin vuoden verran, mutta Näsisaaren siltatöitä voidaan aloittaa jo nyt, koska siltarakenteet tulevat paaluille.

Näsisaari helmikuussa. Kuva: Jaakko Sinisalo/Raitiotieallianssi

Raitiotieallianssi tekee Tampereen Ratikan sähköratarakenteiden muutostöitä keskusta-alueella 5.3.–28.5. Töitä tehdään Hämeenkadulla, Pirkankadulla sekä Hatanpään valtatien raitiotieosuudella pääsääntöisesti arkiöisin (su-pe) raitioliikenteen normaalin liikennetauon aikana klo 23.00–5.00. Työt on järjestelty niin, että ne haittaavat raitioliikennettä mahdollisimman vähän. Raitiotien sähköratarakenteiden muutostöitä tehdään viime kesänä Pirkankadulla ja Hatanpään valtatiellä tapahtuneiden sähköratahaasteiden vuoksi. Sähkörataan tehtiin tarvittavia ja ennakoivia korjaustoimenpiteitä välittömästi vaurion syntymisen jälkeen. Nyt tehtävillä laajemmilla muutoksilla pyritään ehkäisemään vastaavien ongelmien toistuminen helteisillä keleillä jatkossa. Työt toteutetaan takuutyönä. Lisätietoja >>

Raitiotien osan 2 (Pyynikintori-Lentävänniemi) rakentamistyöt alueittain

Santalahti

Sepänkadulla tehdään maaliskuussa ratajohtoasennusten viimeistelyä yötöinä.

Paasikivenkadulla jatketaan ratajohtoasennuksia sekä sähkönsyöttöaseman käyttöönottoa. Paasikivenkadun loput katutyöt eli etelänpuoleinen jalankulku- ja pyöräväylä sekä ajoradan lopullinen asfaltointi tehdään valmiiksi kevään aikana.

Rantatien länsipäässä jatketaan maaliskuussa Paasikiventien ylittävän Rosenlewin raitotiesillan rakentamista ja lisäksi rakennetaan kahdesta tukimuurista muodostuvaa siltakaukaloa. Rosenlewin sillan kannen valutöitä on tavoitteena tehdä maaliskuun puolivälissä. Santalahden alueella ei tällä hetkellä ole katu-ja maarakennustöitä käynnissä, mutta työmaalla valmistaudutaan Näsisaaren siltatöiden aloitukseen ja niihin liittyviin maansiirtotöihin. Rantatiellä jatketaan maaliskuussa myös ratajohtoasennuksia.

Paasikiventien lännen suunnan levitystyöt ovat talvitauolla. Paasikiventietä siirretään ja lännen suuntaan myös levennetään kolmikaistaiseksi Raitiotieallianssin toimesta.

Hiedanranta

Hiedanrannassa aloitetaan maaliskuussa alueen toisen sähkönsyöttöaseman rakentaminen. Työt käynnistyvät muutaman päivän ajan kestävillä paalutustöillä, joilla sähkönsyöttöasema perustetaan kantavaan maakerrokseen. Sellupuistossa on käynnissä toisen sähkönsyöttöaseman rakentaminen, ja lisäksi Sellupuistoon on rakennettu kaapelireittejä ja salaojia. Ollinojan sillan valutyöt on tavoitteena tehdä maaliskuun lopulla. Tulevalla Nottbeckinaukiolla tehdään parhaillaan maanrakennustöitä sekä rakennetaan uutta kunnallistekniikkaa alueelle. Maaliskuun aikana on tarkoitus aloittaa myös tulevan Hiedanrannan vaihtopysäkin pohjatyöt. Päällysrakennetyöt eli kiskojen asennus ja kiintoraidelaattojen teko aloitetaan myöhemmin keväällä.

Hiedanrannan maanrakennustöitä helmikuussa Kuva: Aino Anttila/Raitiotieallianssi

Lentävänniemi

Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella jatketaan maaliskuun alkaessa kadunrakennustöitä Lielahdenkadulla, Halkoniemenkadulla sekä Federleynkadulla, joissa tehdään varsinkin kaapelireittejä sekä kantavaa kasvualustaa uusille katupuille. Töiden vuoksi Halkoniemenkatu on muutettu yksisuuntaiseksi Lielahdenkadulta Pyhällönpuiston suuntaan ja jalankulku- ja pyöräreittejä muokataan töiden edetessä. Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymän vieressä sijaitsevalla sähkönsyöttöasemalla tehdään kojeistoasennuksia. Päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaattojen teko ja kiskojen asentaminen alkavat myöhemmin keväällä.


Kunnallistekniikan töitä Halkoniemenkadulla. Kuva: Kari Kuuttila/Raitiotieallianssi

Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Myös yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista. Tampereen Ratikasta ja sen jatkosuunnitelmista sekä Ratikan taiteesta kerrotaan Tampereen Ratikan kanavissa.