Hiedanrannassa ja Paasikiventiellä raitiotien kairaustutkimuksia

Tampereen raitiotien länsiosan (Pyynikintori–Lentävänniemi) suunnittelua varten tehdään maaperän pohjatutkimuksia ja kairauksia Hiedanrannan tehdasalueella sekä Paasikiventiellä viikon 10 lopusta alkaen.
Hiedanrannassa kairataan viikon 10 lopulla ja Paasikiventiellä aloitetaan viikon 11 lopulla.

Paasikiventiellä työskennellään tulevan ns. Rosenlewin alikulkusillan ja Santalahden venesataman välisellä alueella. Kairaukset tällä alueella kestävät arviolta noin kolme viikkoa eli huhtikuun alkupuolelle.

Paasikiventien toinen kaista joudutaan mahdollisesti sulkemaan hetkellisesti, mutta töistä ei aiheudu merkittäviä liikennevaikutuksia. Kairaukset toteuttaa Sweco Finland ja niillä selvitetään maaperän rakennetta ja ominaisuuksia. Tarpeen mukaan pohjatutkimuksia tehdään suunnittelun edetessä lisää.

Raitiotieallianssi jatkaa raitiotien länsiosan suunnittelua. Tavoite on, että Tampereen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen raitiotien osan 2 rakentamisesta ensi syksynä.