Hiedanrannassa raitiotien suunnitteluun liittyviä maaperätutkimuksia

Raitiotien länsiosan (keskusta-Lentävänniemi) suunnittelu jatkuu, ja siihen liittyen Hiedanrannan tehdasalueella tehdään maaperätutkimuksia kairaamalla viikosta 50 alkaen. Työt eivät vaikuta liikenteeseen eivätkä kulkureitteihin.