Raitiotieallianssin kuukausitiedote: Tampereen raitiotierataa rakennettu suunniteltua nopeammin, hanke etenee aikataulussa ja budjetissa

Suurin osa Raitiotieallianssin raidetöistä sekä radan rakentamisen ohella tehtävistä katu- ja maanrakennustöistä valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Rataa on rakennettu jopa suunniteltua nopeammin, ja raidetyöt ovat edellä aikataulua. Koko hankkeesta on nyt valmiina yli kolme neljäsosaa eli 76 prosenttia, ja projekti etenee edelleen aikataulussa ja budjetissa. Projektiaikaa on kulunut 66 prosenttia

Tampereen raitiotien raidetöistä on valmiina jo noin 95 prosenttia. Kaikkiaan osalle 1 (keskusta–Hervanta–Tays) rakennetaan rataa eli kaksoisraidetta 15 kilometriä. Kaksoisraidetta on rakennettu nyt yli 14 kilometriä, ja raitiovaunuvarikolle on lisäksi valmistunut neljä kilometriä raidetta. Myös varikon talonrakennustyöt sekä piha-alueen työt valmistuvat joulukuussa

Hämeenkadun kadunrakennustyöt etenevät suunnitellun mukaisesti. Tänä vuonna on valmistunut kaksi korttelia kadun kummassakin päässä. Ensi vuonna rakennetaan raitiotie Hämeensillalle.

Ensi vuonna tehdään sähköradan ja muiden teknisten järjestelmien asennuksia sekä viimeistelytöitä koko raitiotien osalla 1. Samoin jatketaan pysäkkien varustelua, eli niille asennetaan muun muassa kalusteet, katokset ja tietoliikenne. Varikkoa varustellaan vielä Tampereen Raitiotie Oy:n toimesta esimerkiksi vaunujen huollossa ja kunnossapidossa tarvittavilla laitteilla sekä työtilojen kalusteilla.

Raitiotieallianssin yötyöt jatkuvat joulukuussakin tarpeen mukaan. Töitä tehdään yöaikaan liikenteen sujumisen ja turvallisuuden vuoksi.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 25.11., että raitiotietä jatketaan Hatanpään valtatielle Hämeenkadun ja Tampereen valtatien välillä. Päätepysäkki tulee Sorin aukiolle. Hatanpään valtatien raitiotien rakentamistyöt ovat osa keskustan rakennuslohkoa. Työt on tarkoitus toteuttaa neljässä päävaiheessa vuosina 2020-​2022. Ensimmäisenä valmistuu Hämeenkadun ja Suvantokadun välinen osuus, ​jolla raitiotie-​ ja bussiliikenne on tavoite aloittaa vuonna 2021. Toisena aikataulullisena päätavoitteena on,​ että koko Hatanpään valtatien raitiotieinfrastruktuuri,​ mukaan lukien raitiotiepysäkki Sorin aukion kohdalla ja ratavaihteet linja-​autoaseman kohdalla,​ on valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Havainnekuva Hatanpään valtatieltä pohjoisen suuntaan
Havainnekuva Hatanpään valtatieltä pohjoisen suuntaan

Keskusta

Pirkankadulla rata on rakennettu Pyynikintorilta Metsolle. Vuodelle 2020 jää tehtäväksi jalankulku- ja pyöräilyväylien osuuksia, ajoratojen päällystystöitä ja viheralueiden siistimisiä.

Hämeenpuistossa rakennetaan vuonna 2020 valmiiksi Metson edustan puuttuvat liikenteenjakajat ja kiveykset. Raitiotieallianssi rakentaa Hämeenpuiston raitiotieradan ja tekee liittymäalueiden kadunrakennustyöt. Hämeenpuiston alueen viimeistelee kaupunki erillistyönä myöhemmin.

Hämeenkadulla raidetyöt valmistuvat tänä vuonna, lukuun ottamatta Hämeensillan osuutta. Hämeenkadun jalkakäytävien rakentamistyöt valmistuvat korttelipuoli kerrallaan, viimeiset osuudet Keskustorilta vuonna 2022. Hämeenkadun länsipäässä ovat valmiina kadun molemmat puolet Hämeenpuisto–Kuninkaankatu-osuudella ja itäpäässä Aleksanterinkatu–Rautatienkatu-osuus lukuun ottamatta Hämeenkatu 3:n edustaa. Sokoksen edustalla Kuninkaankatu–Aleksis Kiven katu -osuudella kiveystyöt jatkuvat kelien salliessa. Vuonna 2020 kivettävien korttelialueiden valmistelevat työt ovat loppusuoralla.

Rautatienkadun, Hämeenkadun, ja Itsenäisyydenkadun liittymässä ratatyöt valmistuvat tämän vuoden puolella ja ensi vuonna jatketaan katurakennustöitä ja päällystyksiä.

Itsenäisyydenkadun raitiotierata valmistuu tänä vuonna. Eteläpuolen ajorata ja jalkakäytävä Yliopistonkadulta Kalevan puistotielle valmistuvat vuonna 2020. Ensi vuodelle jää tehtäväksi jalankulku- ja pyöräilyosuuksia, ajoradan päällysteitä, Attilan tukimuurin kiveystyöt ja viheralueiden siistimisiä. Rautatien alittavaan tunneliin rakennetaan suojakatos, joka mahdollistaa sillan uusimisen myöhemmin raitioliikennettä häiritsemättä.

Hatanpään valtatien raitiotien rakentamiseen liittyvien liikennejärjestelyjen muutostyöt aloitetaan joulukuun alussa viikolla 49. Varsinaiset raitiotien rakentamistyöt Hatanpään valtatiellä aloitetaan tammikuun alussa heti loppiaisen jälkeen. Koska bussiliikenteen ajoreitteihin ja pysäkkeihin tulee raitiotien rakentamisen ajaksi muutoksia, rakennetaan ensimmäiseksi väliaikaiset bussipysäkit Sorin aukion pohjoispuolelle ja Tuomiokirkonkadulle ortodoksisen kirkon edustalle. Myöhemmin joulukuussa rakennetaan bussipysäkki myös Aleksanterinkadulle. Liikennejärjestelytöistä voi ajoittain aiheutua rajoituksia jalankulkuun ja muulle liikenteelle työalueen läheisyydessä. Uudet väliaikaiset bussipysäkit rakennetaan joulukuun aikana, jotta liikennejärjestelyt saadaan käyttöön 6. tammikuuta kun bussiliikenteen muutokset tulevat voimaan.

Hämeenkatu on vuodessa palannut työmaasta kaduksi - Uusi Hämeenkatu valmistuu korttelipuoli kerrallaan
Hämeenkatu on vuodessa palannut työmaasta kaduksi – Uusi Hämeenkatu valmistuu korttelipuoli kerrallaan

Kaleva

Sammonaukion, Sammonkadun ja Teiskontien raitiotien rakentamistyöt ja kadunrakennustyöt ovat valmiit. Ajojohtimien asennus alkaa ensi vuoden alussa.

Rieväkatu valmistuu Raitiotieallianssin töiden osalta tänä vuonna lukuun ottamatta sähköratapylväitä ja ajojohtimia, joiden asennus aloitetaan heti ensi vuoden alussa.

Tekunkatu/Kuntokatu on valmis Taysin pysäkille asti. Kekkosentien ylittävän sillan molemmin puolin tehdään nurmirataa ensi vuonna.

Vieritiellä työt valmistuvat Taysin pysäkiltä Kaupin kampuksen pysäkille ensi vuonna.

Sammonkadun ja Teiskontien raitiotien rakentamistyöt ovat valmistuneet
Sammonkadun ja Teiskontien raitiotien rakentamistyöt ovat valmistuneet

Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylän radan-ja maanrakennustyöt valmistuvat tänä vuonna. Uuden jalankulku -ja pyöräily-yhteyden ”Hervannan Baanan” toinen osuus avattiin 25.11. Suuret raitiotiesillat Hervannan valtaväylän varrella ovat valmiit. Ajojohtimia asennetaan ja säädetään vielä ensi vuonna.

Suuret raitiotiesillat Hervannna valtaväylän varrella ovat valmiit. Hallinojan silta
Suuret raitiotiesillat Hervannna valtaväylän varrella ovat valmiit. Hallinojan silta

Hervanta

Insinöörinkadun radanrakennustyöt ja katurakennus ovat valmistuneet kokonaan. Muutamia viimeistelyjä tehdään vielä ensi vuonna Atomipolku-Arkkitehdinkatu-osuudella.

Tohtorinpuiston ja Ramppipuiston alueilla raitiotietyöt valmistuvat myös tänä vuonna. Alueilla on rakennettu raitiotien sepeliradan lisäksi uusi jalankulku-ja pyöräilyväylä sekä alikulkukäytävä tälle väylälle. Lisäksi raitiotietä varten on rakennettu Ruskon kehätien alitus eli Tohtorin ylikulkusilta.

Makkarajärvenkadun alueella raitiotien nurmiradan rakentaminen jatkuu vielä ensi vuonna. Makkarajärvenkadulle tulee myös oma raitiopysäkki, Hervantajärven pysäkki.

Tohtorinpuiston ja Ramppipuiston alueella on rakennettu kaksi Ruskontien alitusta: jalankulkuun ja pyöräilyyn sekä raitiotielle
Tohtorinpuiston ja Ramppipuiston alueella on rakennettu kaksi Ruskontien alitusta: jalankulkuun ja pyöräilyyn sekä raitiotielle

Varikko

Varikon raiteet ovat valmiit, talonrakennustyöt sekä piha-alueen työt valmistuvat loppuvuonna. Varikkoa varustellaan vielä ensi vuonna teknisillä järjestelmillä sekä huollossa ja kunnossapidossa tarvittavilla laitteilla.

Varikon rakennukset ja piha-alueet valmistuvat joulukuussa, raiteet ovat jo valmiit
Varikon rakennukset ja piha-alueet valmistuvat joulukuussa, raiteet ovat jo valmiit