Hiedanrantaan asennettu ensimmäiset raitiotiekiskot

Raitiotien rakentaminen on edennyt Hiedanrannassa suunnitellusti, ja alueen ensimmäisiä kiskoja päästiin asentamaan keskiviikkona 14. syyskuuta. Hiedanrantaan rakennetaan raitiotien kaksoisraidetta yhteensä noin 1,4 kilometriä, josta noin 250 metriä tehdään tämän vuoden aikana.

Hiedanrannan ensimmäiset kiskot asennettiin tehdasalueen ja tulevan Nottbeckinaukion väliselle osuudelle. Kiskoja asennetaan ensimmäisessä vaiheessa noin 150 metriä. Hiedanrantaan tulee pääosin kiintoraidetta, jonka pintarakenteena on nurmea. Nurmirata pidättää ja suodattaa sade- ja hulevesiä sekä vähentää tärinää ja melupäästöjä. Hiedanrannan pohjoispäähän tullaan myöhemmin rakentamaan myös noin 100 metrin osuus sepelirataa.

Hiedanrannan raitiotietyöt aloitettiin huhtikuussa, ja ennen kiskojen asennusta alueella on tehty putki- ja johtotöitä sekä rakennettu ratapohjaa. Raitiotieallianssi rakentaa raitiotietöiden yhteydessä myös uutta kunnallistekniikkaa Hiedanrannan tuleville asuinalueille. Sellupuistoon radan maapohjan tiivistämiseksi tehty painopenger puretaan syksyn aikana, jonka jälkeen myös puiston alueella päästään aloittamaan ratapohjan rakentaminen.

Koko länsiosalle eli Pyynikintorilta Lentävänniemeen tulee kaksoisraidetta yhteensä 6,6 kilometriä. Kiintoraidetta rakennetaan 4,2 kilometriä, josta nurmiraiteena tehdään 1,6 kilometriä. Sepeliraidetta tulee yhteensä 2,4 kilometriä. Tampereen raitiotiellä käytettävät urakiskot valmistetaan Luxemburgissa ja vignole-kiskot Puolassa. Kiskojen valmistaja on kansainvälinen teräs- ja kaivosyhtiö ArcelorMittal. Tampereen raitiotien raideleveys on 1435 mm eli sama, joka muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa on yleisesti käytössä.