Hiedanrantaan liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Raitiotieallianssi on aloittanut 25.4. alkaen raitiotietyöt Hiedanrannan alueella. Töiden alkaessa tehdään myös ensimmäisiä liikennejärjestelyjä.

Raitiotien rakentamiseen tarvittava työmaatie sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen väylä tulevat jatkossa risteämään Hiedanrannan alueella. Työmaatie risteää nykyisen, Paasikiventien ylittävän jalankulku- ja pyöräväylän kanssa. Risteyskohta merkitään liikennemerkein siten, että työmaaliikenteellä on väistämisvelvollisuus.

Raitiotieallianssi on aloittanut lisäksi Sellupuiston painopenkereen jatko-osan valmistelevat työt. Painopengertä jatketaan tulevan Tehdaskartanonkadun päälle. Sitä varten nykyiselle Tehdaskartanonkadulle rakennetaan töiden vuoksi noin sadan metrin matkalle kiertotie, johon tulee kaksisuuntainen ajorata sekä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä. Samassa yhteydessä painopenkereen alta siirretään pois käytössä oleva kaukolämpölinja.

Autoliikenteen osuus kiertotiestä rakennetaan ensin ja se saadaan käyttöön toukokuun puolivälissä. Sen jälkeen tehdään vielä kaukolämmön siirto ja kiertotien osuus jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Se saadaan käyttöön kesäkuun alkupuolella. Kiertotiejärjestely on voimassa reilun vuoden, eli kesälle 2023 saakka.

Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitit Hiedanrannassa 2.5. alkaen.

Palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 – 16