Lentävänniemen ja Niemenrannan alueella muutamia liikennejärjestelyjä raitiotietöistä, Halkoniemenkadulla Pyhällönpuiston pysäkillä aloitetaan louhintatyöt

Raitiotien rakentaminen Federleynkadulla ja Kehyskadulla etenee suunnitellusti. Viikolla 17 on tehty muutamia pieniä liikennejärjestelyjä molemmilla kaduilla. Järjestelyt liittyvät katujen ali vedettävien poikittaisten putkilijojen rakentamiseen.Pyhällönpuistossa aloitetaan louhintatyöt toukokuun alussa ja ne kestävät noin kuukauden.

Federleynkadun itäpäässä tulee hieman muutoksia autoliikenteen ajolinjoihin, kun työaluetta putkitöiden vuoksi laajennetaan. Federleynkatu on edelleen yksisuuntainen Kehyskadusta Matilda Niemen katuun saakka. Kehyskadun suunnasta Matilda Niemen kadulle saakka kadulla sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne.

Myös jalankulkuväylää siirretään hieman Federleynkadun itäpäässä. Kulkureitit opastetaan liikennemerkein. Työvaihe ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt kestävät Federleynkadulla noin neljä viikkoa.

Federleynkadun ja Kehyskadun liittymäalueen läheisyydessä tehdään vesiventtiilien asennustyötä maanantaina 2.5. Töistä johtuen muutamissa alueen kiinteistöissä on katko vedenjakelussa klo 8.00 -12.00. Näitä kiinteistöjä on tiedotettu erikseen tarkemmin.

Niemenvainionkadun ja Federleynkadun liittymä pidetään vielä toistaiseksi väliaikaisesti suljettuna. Töiden aikana autoliikenteen kulku Niemenvainionkadulle tapahtuu kiertoreittiä Lielahdenkadun kautta ja jalankulku ja pyöräily Federleynkadulla ohjataan työalueen kohdalla vastakkaiselle puolelle.

Kehyskadulla jalankulkureitti siirtyy aidatulle osuudelle ajoradan viereen keskemmälle katua. Poikitustyöt kadun ali ja siihen liittyvä liikennejärjestely kestävät noin kaksi viikkoa.

Halkoniemenkadulla aloitetaan kallion louhintatyöt tulevalla pysäkkialueella. Työt alkavat tiistaina 3.5. ja kestävät toukokuun ajan. Louhintatöitä tehdään päiväaikaan aidatun työmaa-alueen sisällä. Louhinnasta ilmoitetaan äänimerkillä, ja tarvittaessa kulkua työmaa-alueen lähistöllä ja Pyhällönpuistossa pysäytetään hetkeksi räjäytysten aikana. Töistä aiheutuu melua lähiympäristöön.

Pyhällönpuistossa aloitetaan louhintoja ja räjäytyksiä 3.5. alkaen.

Halkoniemenkadulla poistetaan myös katupuita liikekeskuksen edustalta viikon 17 lopulla ja mahdollisesti viikon 18 alussa. Puita poistetaan jalkakäytävän levennystöiden vuoksi ja lisäksi osuudelle rakennetaan uutta kasvualustaa tuleville katupuille. Töitä tehdään ajoradan puolelta ja puiden poiston aikana Halkoniemenkadun ajorataa joudutaan hieman kaventamaan, Jalankulkuun töillä ei ole vaikutuksia. Alueella kasvaa pääosin koivuja ja lehmuksia, ja osa poistettavista puista istutetaan uusille kasvupaikoille. Paikalle palautetaan raitiotietöiden valmistuttua uusia puita.