Hiedanrantaan rakennetaan painopenger Sellupuistoon

Raitiotieallianssi varautuu Hiedanrannan raitiotietöihin rakentamalla Hiedanrannan Sellupuistoon painopenkereen kiviaineksesta. Painopenkereen rakentamisesta aiheutuu Sellupuiston alueelle liikennejärjestelyjä, jotka tulevat voimaan viikolla 27 (5.7. alkaen). Liikennejärjestelyjä aletaan valmistella viikolla 26 (28.6. alkaen).

Painopenger sijoittuu Sellupuistoon ja ulottuu myös puiston eteläpuolelle. Penkereen vaatimalta alueelta siirretään ensin pois johtoja ja putkia, kaadetaan puita ja lisäksi alue aidataan. Näiden töiden jälkeen aloitetaan kiviaineksen kuljetus, arviolta heinäkuun puolivälissä. Töiden vuoksi jalankulku- ja pyöräilyreitit alueella järjestellään uudelleen. Sellupuiston halki itä–länsi-suunnassa kulkeva Ollinojanraitti katkeaa työmaan kohdalla. Länsipuolelle jäävät leikkikenttäalue ja jalkapallokenttä, joille säilyy kulkuyhteys puistokäytävää pitkin Federleynkadulta. Federleynkadun eteläreunaa joudutaan rajaamaan joitakin kymmeniä metrejä työmaa-alueeksi, joten kiertoreitti järjestetään kadun pohjoispuolta. Myös Sellupuiston poikki kulkeva Stanssarinpolku katkeaa työmaan vuoksi, ja etelän suunnasta alueelle tulevat ohjataan Tehdaskartanonkatua pitkin Lielahdenkadulle tai Niemen rantaraitille. Lielahdenkatu on pyöräilyn pääreitti, ja myös rantaraitti on suosittu pyöräväylä.

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Sellupuiston alueella ja Hiedanrannassa 5.7.2021 alkaen

Painopenkereestä tulee noin 300 metriä pitkä ja noin kahdeksan metriä korkea, ja kiviainesta siihen kuluu noin 60 000 kuutiota. Penger on paikoillaan noin vuoden. Sen tehtävänä on parantaa maapohjan kantavuutta.

Penkereeseen tuodaan kiviainesta eri puolilta kaupunkia murskaamoilta ja kierrätyssoravarastoista. Työmaaliikennettä on sekä Federleynkadun että Hiedanrannan tehdasalueen kautta. Penkereen rakentaminen kestää syksyyn saakka noin neljän kuukauden ajan, eli alueella on arkisin jatkuvaa työmaaliikennettä klo 7-18 välillä. Painopengertä varten tehdään heinäkuun aikana noin viikon ajan myös maaperää tukevaa lyöntipaalutusta, mistä aiheutuu melua ympäristöön.