Jalankulkijoiden ylikulkukäytävän siirtotyöt Santalahdessa siirretään viikolle 3 – myös Haarlankadulle uusia liikennejärjestelyjä vesihuoltotöistä

Santalahden nykyisen jalankulun ylikulkukäytävän siirtotöitä siirretään haastavien keliolosuhteiden vuoksi viikon 3 maanantain ja keskiviikon välisille öille eli 18.-20.1. Ylikulkukäytävä on tavoitteena siirtää tällöin kahtena peräkkäisenä yönä. Työn muuttuneen ajankohdan vuoksi silta on palautettu tänään 14.1. tulevan viikonlopun ajaksi jalankulkijoiden käyttöön. Myös sillan päissä sijaitsevat bussipysäkit ovat normaalisti käytössä ennen sillan siirtoa.

Haarlankadun liittymässä aloitetaan myös vesihuoltotöitä kuluvan viikon 2 lopulla, ja töistä aiheutuu liikennejärjestelyjä Paasikivenkadun ja Haarlankadun alueilla.

Ylikulkukäytävä siirretään 18.-20.1 – ylikulkukäytävä suljettu jalankulkijoilta maanantaista torstaihin

Ylikulkukäytävä siirretään noin 30 metriä keskustan suuntaan peräkkäisinä öinä kahdessa eri lohkossa. Siirrettävät lohkot ovat noin 16 metriä leveitä ja niiden paino on yhteensä yli 50 tonnia. Työt aiheuttavat muutoksia jalankulkuun, bussipysäkeille ja autoliikenteelle. Silta on pois jalankulkijoiden käytöstä maanantaista 18.1 klo 7.00 alkaen torstaihin 21.1.klo 9.00 saakka.

Paasikiventien ajorataa kavennetaan töiden ajaksi siten, että työalueen kohdalla on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Nostotyö suoritetaan suljetulta ajoradalta. Siirrot tehdään yöllä hiljaisen liikenteen aikana. Aamulla työmatkaliikenteen alkaessa on käytettävissä normaalisti kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan. Työt tehdään keliolosuhteiden salliessa, ja esimerkiksi kova tuuli tai lumipyry voi edelleen siirtää töitä eteenpäin suunnitellusta ajankohdasta.

Bussipysäkkien muutokset siirtotöiden aikana

Siirron aikana ylikulkukäytävän pohjoispuolella sijaitseva bussipysäkki (Rantatie 1006) lännen suuntaan on pois käytöstä maanantaista 18.1. klo 7.00 torstaihin 21.1. klo 9.00 saakka eli saman ajan kuin ylikulkukäytäväkin on pois käytöstä. Suljetun bussipysäkin sijasta Lielahden suuntaan matkustavien tulee käyttää edellistä pysäkkiä (Santalahti 1002), joka sijaitsee Paasikivenkadun risteyssillalla. Ylikulkukäytävän siirron jälkeen bussipysäkki (Rantatie 1006) otetaan jälleen käyttöön torstaiaamuna.

Siirtotöiden aikana ylikulkukäytävän eteläpuolella sijaitseva bussipysäkki (Venesatama 1009) keskustan eli idän suuntaan on pois käytöstä maanantain ja keskiviikon välisinä öinä eli 18.-20.1. klo 20.00-6.00. Pysäkkiä korvaa noin sata metriä keskustaa lähempänä sijaitseva pysäkki (Rantatie 1007). Joukkoliikenteen muutoksista tiedottaa Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse.

Jalankulku alueella ja käytössä oleville bussipysäkeille on töiden aikana ohjattu kiertoreittien kautta.
Ylikulkukäytävä oli aikomus siirtää 13.-15.1. yöaikaan, mutta nostotöitä ei sillan painon ja kovan tuulen sekä pakkasen vuoksi voitu tehdä aiottuna ajankohtana.

Nykyinen ylikulkukäytävä muuttuu siirron jälkeen väliaikaiseksi jalankulkutieksi Paasikiventien yli raitiotien ja uuden ylikulkusillan rakentamistöiden ajaksi. Siirron jälkeen ylikulkukäytävän hissit on poistettu pysyvästi käytöstä, joten sen käyttö ei rakentamistöiden aikana ole täysin esteetöntä. Puisen ylikulkukäytävän päihin tulee noin kaksi metriä leveät teräsportaat sekä luiskat, joiden kautta esimerkiksi lastenrattaiden ja pyörien kuljetus on mahdollista. Molemmissa päissä sijaitsevien puuportaiden sekä betonisten pilareiden ja hissitornien purkaminen alkaa siirron jälkeen ja jatkuu helmikuulle.

Liikennejärjestelyt sillan siirtotöiden aikana 18.-21.1.

Siirtotöiden yhteydessä puretaan myös  vanhan ylikulkukäytävän betonisia päätytukia. Purkutyötä tehdään samoilla työnaikaisilla liikennejärjestelyillä siirtotyön yhteydessä, mikä mahdollistaa purkutyön turvallisen toteutuksen autoliikenteen läheisyydessä. Purkutöistä saattaa aiheutua melua läheisiin kiinteistöihin.

Jalankulku- ja pyöräilyreitteihin muutoksia Haarlankadulla ja Paasikivenkadulla

Paasikivenkadulla jatketaan viikon 2 loppupuolelta alkaen hulevesilinjan rakentamista uudella työalueella, Haarlankadun liittymässä. Töistä aiheutuu reittimuutoksia jalankulkuun ja pyöräilyyn Haarlankadulla. Töiden vuoksi myös Paasikivenkadun ajokaistoja Haarlankadun liittymän kohdalla kavennetaan kahdesta kaistasta yksikaistaiseksi.

Haarlankadun ja Paasikivenkadun liittymäaluetta ja Haarlankadun eteläreunaa otetaan työalueeksi hulevesilinjan liitostöiden vuoksi. Jotta jalankulkuun ja pyöräilyyn saadaan yhtenäinen väylä, ohjataan kulku Haarlankadulta tehdasrakennuksen pysäköintialueen ja työmaan varastoalueen välissä kulkevalle kiertoreitille sekä Paasikivenkadun pohjoisreunan kautta. Paasikivenkadun ylittävät suojatiet sijaitsevat Rantatien risteysillan kohdalla sekä Haarlan tehdasrakennuksen kohdalla, jossa on väliaikainen valo-ohjattu suojatie.

Kiertotie on käytössä noin kuukauden, jonka jälkeen kulkureitti palautuu nykyiselle paikalleen Haarlankadun eteläreunaan. Onkiniemenkadun reitti keskustan suuntaan on käytössä normaalisti töiden aikana.

Kulkureitit Haarlankadulla ja Paasikivenkadulla 15.1. alkaen. Muutokset kestävät noin 4 viikkoa.