Jalankulku- ja pyöräilyreitteihin muutoksia Haarlankadulla ja Paasikivenkadulla

Paasikivenkadulla jatketaan viikon 2 loppupuolelta eli arviolta 15.1. alkaen hulevesilinjan rakentamista uudella työalueella, Haarlankadun liittymässä. Töistä aiheutuu reittimuutoksia jalankulkuun ja pyöräilyyn Haarlankadulla. Töiden vuoksi myös Paasikivenkadun ajokaistoja Haarlankadun liittymän kohdalla kavennetaan kahdesta kaistasta yksikaistaiseksi.

Haarlankadun ja Paasikivenkadun liittymäaluetta ja Haarlankadun eteläreunaa otetaan työalueeksi hulevesilinjan liitostöiden vuoksi. Jotta jalankulkuun ja pyöräilyyn saadaan yhtenäinen väylä, ohjataan kulku Haarlankadulta tehdasrakennuksen pysäköintialueen ja työmaan varastoalueen välissä kulkevalle kiertoreitille sekä Paasikivenkadun pohjoisreunan kautta. Paasikivenkadun ylittävät suojatiet sijaitsevat Rantatien risteysillan kohdalla sekä Haarlan tehdasrakennuksen kohdalla, jossa on väliaikainen valo-ohjattu suojatie.

Kiertotie on käytössä noin kuukauden, jonka jälkeen kulkureitti palautuu nykyiselle paikalleen Haarlankadun eteläreunaan. Onkiniemenkadun reitti keskustan suuntaan on käytössä normaalisti töiden aikana.

Jalankulun ja pyöräliikenteen reitit Haarlankadun liittymän vesihuoltotöiden aikana noin 4 viikkoa 15.1. alkaen