Kalevassa tehdään suojatieylitysten painonappien parannustöitä

Kalevassa aloitetaan suojatieylitysten liikennevalojen painonappien muutostyöt niiden käytettävyyden parantamiseksi. Töitä tehdään Sammonkadulla, Rieväkadulla ja Teiskontiellä. Työt aloitetaan Sammonkadulta maanantaina 10.8. Muutokset tehdään Raitiotieallianssin liikenneturvallisuusauditoinnin perusteella ja ne valmistuvat tämän vuoden aikana.

Työt keskittyvät suojatieylitysten painonappien paranteluun. Painonappeja asennetaan lähemmäs kulkuväylää ja lisäksi uusia painonappeja lisätään useisiin ylityskohtiin myös suojatien toiselle puolelle, jolloin jalankululle ja pyöräilylle on omat painonappinsa. Samalla muutamaa ylityskohtaa muokataan selkeämmäksi kiveyksellä ja asfaltilla. Myös ajoratamaalauksia parannellaan. Töistä johtuen suojateitä suljetaan väliaikaisesti, mutta kulku opastetaan lähimmälle suojatielle.

Raitioliikenteen koeajot jatkuvat myöhemmin syksyllä keskusta-alueella. Ennen koeajoja on hyvä kerrata raitioliikenteen liikennesäännöt Tampereen Ratikan sivuilta https://www.tampereenratikka.fi/tampereen-ratikka/liikenneturvallisuus/.