Kalevassa Teiskontiellä uusia lopullisia liikennejärjestelyjä käyttöön – Sammonkadulla puiden istutusta

Teiskontien raitiotien rakentaminen Kalevassa on edennyt vaiheeseen, jossa osa työnaikaisia liikennejärjestelyjä puretaan. Sammonkadulla jatketaan puiden istutusta.

Teiskontien, Ilmarinkadun ja Uimalankadun liittymässä kaistajärjestelyt ja ajolinjat ovat valmistuneet ja liikennejärjestelyt liittymäalueella muuttuvat vaiheittain lopputilanteen mukaisiksi. Myös liikennevalot liittymässä tulevat käyttöön. Ilmarinkadulta pääsee jatkossa taas ajamaan Uimalankadulle. Myös risteysalueella sijaitsevat suojatiet ovat valo-ohjattuina lopullisilla paikoillaan.

Taysin suunnasta liittymään ajettaessa sekä liittymästä länteen keskustan suuntaan on kaistakavennuksia raitiotietöiden vuoksi vielä noin kuukauden ajan kun Teiskontiellä kylvetään nurmirataa ja istutetaan katupuita. Nopeusrajoitus työmaan vaikutusalueella on 30 kilometriä tunnissa.

Sammonkadulla jatketaan puiden istutusta kadun itäpäässä. Sammonkadulle istutetaan kymmeniä uusia katupuita raitiotietöiden tieltä poistettujen tilalle. Kaikkiaan puita koko Sammonkadun pituudelle tulee 207 kappaletta. Puut ovat puistolehmuksia.

Puut istutetaan Tampereen kaupungin ja Raitiotieallianssin yhteistyönä. Istutustöitä tehdään raitiotien puolelta, joten työt eivät häiritse muuta liikennettä.