Kesä tuo kiskot Lentävänniemeen – raitiotien rakentaminen jatkuu suunnitellusti

Tampereen raitiotien länsiosan rakentamistyöt etenevät aikataulussa. Kesän tullessa asennetaan jo ensimmäiset kiskot Lentävänniemeen, ja kaikkiaan tänä vuonna rakennetaan kaksoisraidetta lähes kolme kilometriä. Raitiotietyöt ovat käynnissä koko länsiosalla eli Santalahden, Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella. Pyynikintori–Santalahti -osuudella kaksoisraiteen asennukset on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Elokuun alkupuolella valmistuvat myös Sepänkadun sillan työt, ja katu voidaan avata jälleen läpiajoliikenteelle.

  • Rakentamistyöt koko Pyynikintori–Lentävänniemi -osuudella ovat edenneet hyvin ja Santalahden alueella osittain jopa etuajassa. Loppukesästä aloitamme jo ajojohdinasennukset Pyynikintorin ja Santalahden välillä. Kaikki työt tähtäävät siihen, että raitioliikenne Santalahteen voi alkaa ensi vuonna eli 7. elokuuta 2023, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus kertoo.

Tampereen kaupunki jatkaa Näsisaaren täyttöä, jonka on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

  • Tavoitteena on, että Raitiotieallianssin työt Näsisaaressa voisivat alkaa kesällä 2023. Aikatauluun vaikuttaa Näsisaaren täytön painuma-aika. Jos työt päästään aloittamaan suunnitellusti, on raitioliikenteen aloittaminen Lentävänniemeen mahdollista vuodenvaihteessa 2024-2025, Valjus arvioi.
Sepänkadun silta etenee kohti valmistumista heinä-elokuussa 2022. Kuva: Raitiotieallianssi Pasi Tiitola

Ratatyöt vilkkaimmillaan kesällä

Tänä vuonna Raitiotieallianssi rakentaa raitiotien kaksoisraidetta kaikilla rakentamislohkoilla eli Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä. Pyynikintori–Santalahti -osuudelle on tähän mennessä asennettu kaksoisraidetta noin 700 metriä.

  • Pyynikintorin ja Santalahden välillä ratatyöt on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Lentävänniemeen ensimmäiset raiteet asennetaan toukokuussa Federleynkadulle. Tavoitteena on, että tänä vuonna saadaan päällysrakenteen osalta valmiiksi Federleynkatu, Kehyskatu ja noin puolet Lielahdenkatua. Loppuosuus Lielahdenkadusta sekä Halkoniemenkatu ovat vuorossa ensi vuonna, Raitiotieallianssin päällysrakennevastaava Timo Kuusela toteaa.

Tampereen raitiotielle rakennetaan myös länsiosuudelle sekä sepelirataa että kiintoraidelaattaan perustuvaa rataa, jossa pinnoitteena on nurmi, kiveys tai asfaltti.

  • Kiintoraidetta asennetaan tänä vuonna noin kaksi kilometriä ja sepelirataa arviolta vajaan kilometrin verran. Valmiista raitiotieradasta puhutaan vasta siinä vaiheessa, kun kaikki tekniset järjestelmätkin on asennettu. Teknisiä järjestelmiä ovat esimerkiksi sähköradan rakenteet kuten pylväät, ajojohtimien ripustimet ja itse ajojohtimet. Lisäksi asennetaan muun muassa vaihteiden kääntölaitteita ja liikennevaloja raitiotietä varten, Kuusela mainitsee.

Kaikkiaan Tampereen raitiotien länsiosalle eli Pyynikintorin ja Lentävänniemen välille tulee raitiotierataa noin 6,7 kilometriä.

Ratatöitä Rantatiellä. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Rosenlewin ratasillan rakentaminen Paasikiventien yli etenee – Paasikiventietä levennetään

Santalahden länsiosassa jatkuu Paasikiventien ylittävän Rosenlewin alikulkusillan rakentaminen. Valtaosa sillan perustusten paalutuksista on saatu kevään aikana valmiiksi, mutta myöhemmin kesällä paalutetaan vielä Paasikiventien kaistojen välistä tukea.

Rosenlewin sillasta tulee reilut 230 metriä pitkä silta pelkästään raitioliikenteen käyttöön. Silta tulee ylittämään Paasikiventien lähtien Rantatien länsipäästä ja ulottuen Pölkkylänpuistoon, josta raitiotien reitti etenee Näsisaaren kautta kohti Hiedanrantaa ja Niemenrantaa. Siltaa kannattelee maatukien lisäksi viisi pilaria. Sillan rakentamista voi seurata Raitiotieallianssin verkkosivujen live-kamerasta.

Siltatöiden lisäksi alueella jatketaan Paasikiventien muutostöitä. Paasikiventietä siirretään ja lännen suuntaan myös levennetään kolmikaistaiseksi, koska ilman siirtoa raitiotie ei mahtuisi Rantatien alueelle. Raitiotieallianssi tekee lisäksi raitiotietöiden yhteydessä Paasikiventien levennystyöt Tampereen uittotunnelin länsipuolelle saakka, jossa ne yhdistyvät aikaisemmin tehtyyn levitykseen. Paasikiventiellä on töiden aikana ajoittain kaistajärjestelyjä. Nämä työt alkavat toukokuun aikana ja valmistuvat ensi vuonna loppukesällä.

Rosenlewin sillan rakentamisalue: Kuva Raitiotieallianssi/Pasi Tiitola

Santalahdessa työt etenevät kohti valmista – Sepänkatu avautuu liikenteelle heinä-elokuussa

Pyynikintorin ja Santalahden väliset raitiotietyöt alkoivat marraskuussa 2020. Osuuden rakentaminen etenee suunnitellusti ja joidenkin työvaiheiden, kuten Sepänkadun raideasennusten osalta, jopa etuajassa.

Työt kaduittain:

Pirkankadun raitiotieosuudella on viimeistelty katurakennustöitä ja tehty kiveystöitä. Kadun eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylää asfaltoidaan kesäkuun alussa. Lisäksi Sepänkadun ja Pirkankadun liittymässä asennetaan kesän aikana liikennevaloja.

Sepänkadulla on keväällä istutettu ensimmäisiä uusia katupuita ja kesän aikana tehdään katurakennustöitä, kadun reuna- ja pintakiveyksiä sekä asennetaan liikennevaloja. Lisäksi jatketaan kiskoasennuksia ja kiintoraiteen rakentamista. Satakunnankadun liittymäalueella rakennetaan keskisaarekkeita ja tehdään kiveystöitä. Särkänniemen raitiopysäkillä asennetaan betonikiviä ja katosperustusta. Sepänkadun sillalla on käynnissä kiskojen asennus sekä pintatyöt, ja kiintoraidelaatan valutöitä tehdään alkukesällä. Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymässä työalue muuttuu kesäkuussa. Autoliikenteelle tulee tällöin Paasikivenkadulla muutamia kaistajärjestelyjä, kun Paasikivenkadun keskiosalla tehdään kiveyksiä. Kaikkiaan työt Sepänkadulla etenevät siten, että Sepänkatu on tarkoitus avata läpiajoliikenteelle jälleen heinä-elokuussa. Ennen liikenteen avaamista Sepänkadulla asfaltoidaan ja tehdään ajoratamaalauksia. Avaamisen jälkeenkin katurakennustyöt jatkuvat vielä kadun itäreunalla loppuvuoden ajan. Sepänkatu on ollut suljettuna läpiajoliikenteeltä viime vuoden toukokuusta alkaen. Kadun avaamisesta liikenteelle tiedotetaan tarkemmin erikseen kesän aikana.

Sepänkadun sillalla on käynnissä kiskojen asennus. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Paasikivenkadulla jatketaan toukokuun loppuun radan rakennekerrosten, kaapelireittien ja hulevesilinjojen rakentamista. Raitiotien sepeliradan rakentaminen Paasikivenkadulle alkaa kesäkuussa, ja rataosuus valmistuu loppukesällä. Kesän aikana tehdään ajoradan reunakiveyksiä sekä asfaltoidaan ajoratoja vaiheittain. Kadun eteläpuolella Tiporaitilla on uusittu jalankulku- ja pyöräväylää, ja uutta osuutta saadaan käyttöön alkukesällä. Tässä yhteydessä myös väliaikainen suojatie Paasikivenkadun yli Haarlan mutkassa poistuu käytöstä ja kulku siirtyy lopulliselle reitille Haarlankadun ja Rantatien kautta. Paasikivenkadun eteläpuolella rakennetaan jalankulku- ja pyöräväylää Sepänkadun siltaa kohti, ja alkusyksystä alueella istutetaan puita sekä tehdään muita vihertöitä. Paasikivenkadun varrella sijaitsevalla raitiotien sähkönsyöttöasemalla viimeistellään kesän aikana julkisivua. Aseman kojeistoasennukset alkavat loppusyksyllä.

Rantatiellä katurakennustyöt etenevät alueen talorakennustyömaiden mukaisesti. Auto-ja pyöräliikenne Rantatiellä kulkee jo lopullisella paikallaan ajoradalla. Rantatien radan pohjatyöt ovat valmistuneet ja kadulla tehdään ratatöitä kesän ajan. Rantatielle tulee sekä sepelirataa että nurmirataa. Rantatien raitiopysäkeillä eli Tikkutehtaan ja Santalahden pysäkeillä tehdään mm. reunakivitöitä sekä asfaltointeja. Santalahden rantasillalla rakennetaan hissiä sillan Pispalanharjun puoleisessa päädyssä. Hissi on tavoitteena saada käyttöön kesäkuun aikana.

Rata- ja katurakennustöiden lisäksi Santalahden alueella tehdään kesän aikana runsaasti erilaisten teknisten järjestelmien asennuksia kuten kuitukaapelointia sekä pysäkkien sähkö- ja tietoliikennekeskusten ja liikennevalojen asennuksia. Ajojohdinasennukset alueella alkavat elokuun alussa.

Hiedanrannassa jatketaan painopengertä ja siirretään kaukolämpölinjaa

Hiedanrannassa raitiotietyöt alkoivat huhtikuun lopulla. Samalla alueelle on tehty ensimmäiset liikennejärjestelyt, kun raitiotien rakentamiseen tarvittava työmaatie sekä Paasikiventien ylittävä jalankulku- ja pyöräväylä risteävät Hiedanrannan alueella. Risteyskohta on merkitty liikennemerkeillä siten, että työmaaliikenteellä on väistämisvelvollisuus.

Kesän aikana jatketaan Sellupuiston painopengertä etelän suuntaan Tehdaskartanonkadun päälle. Tämän vuoksi Tehdaskartanonkadulle rakennetaan töiden ajaksi noin sadan metrin matkalle kiertotie, johon tulee kaksisuuntainen ajorata sekä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä. Samassa yhteydessä painopenkereen alta siirretään pois käytössä oleva kaukolämpölinja. Autoliikenteen osuus kiertotiestä saadaan käyttöön kesäkuun alussa. Sen jälkeen tehdään kaukolämmön siirto, jonka jälkeen rakennetaan kiertotien osuus jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Se saadaan käyttöön kesäkuun aikana. Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa reilun vuoden, eli kesälle 2023 saakka.

Hiedanrannassa rakennetaan kesän aikana myös ratapohjaa Nottbeckinaukion ja tehdasalueen välille. Lisäksi tehdään uutta kunnallistekniikkaa Hiedanrannan tulevia asuinalueita varten. Tavoitteena on myös asentaa ensimmäiset kiskot Hiedanrantaan tänä vuonna.

Sellupuistossa viime kesänä rakennettu painopenger tiivistää maaperää tulevaa rataa ja pysäkkiä varten vielä syksyyn saakka. Painopenkereen vuoksi Sellupuiston alueelle viime kesänä tehdyt liikennejärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.

Hiedanrannassa rakennetaan kesän aikana kunnallistekniikkaa ja ratapohjaa sekä jatketaan Sellupuiston painopengertä Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Niemenrannassa ja Lentävänniemessä työt käynnissä kaikilla raitiotiekaduilla

Kaikilla Niemenrannan ja Lentävänniemen raitiotiekaduilla eli Federleynkadulla, Kehyskadulla, Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla on tehty kevään aikana johto- ja putkisiirtoja sekä poikittaisten putkilinjojen rakentamista kadun ali. Kadun suuntaisesti kulkevia johto- ja putkilinjoja on siirretty pois tulevan radan alta, jotta niiden huoltotyöt tulevaisuudessa voidaan hoitaa ilman raitiotieliikenteen keskeytystä. Samalla johto- ja putkiverkostoja on uusittu.

Johto- ja putkisiirtojen jälkeen kaduilla tehdään radan pohjatöitä ja kesän aikana rakennetaan raitiotierataa useassa kohdassa.

Työt kaduittain:

Federleynkadulla putkilinjojen poikitustyöt ovat loppuvaiheessa ja kadulla jatkuu ratapohjan rakentaminen eri kohdissa. Toukokuun loppupuolella alkavat ensimmäisten kiskojen asennukset. Federleynkadun pohjoispuolella rakennetaan myös uutta valaistusta ja asennetaan valaisinpylväiden perustuksia. Uusia katupuita varten rakennetaan kantavaa kasvualustaa. Töiden vuoksi Federleynkatu on Kehyskadun ja Matilda Niemen kadun välillä yksisuuntainen. Osuudella sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne. Pyöräväylä ja suositeltu jalankulkureitti sijaitsevat pääosin Federleynkadun pohjoispuolella. Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta Federleynkatu on kokonaan suljettu autoliikenteeltä. Myös Federleynkadun pysäköintiä on rajoitettu, ja raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella, Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella.

Jalankulku-ja pyöräyhteydet järjestetään raitiotietöiden aikana Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Kehyskadulla johto- ja putkisiirrot ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti , ja kadun kiskoasennukset alkavat kesäkuussa Lielahdenkadun liittymässä, joka on töiden ajaksi muutettu T-risteykseksi. Kesän aikana rakennetaan ratapohjaa ja asennetaan kiskoja koko Kehyskadun matkalla. Kesällä autoliikennettä siirretään kadun itäreunaan jalankulku- ja pyöräväylän päälle, ja työalue muuttuu kadun keskiosalle. Töiden myötä Kehyskadun jalankulkuun ja pyöräilyyn tulee muutoksia. Muutokset ohjataan maastossa. . Töiden aikana Kehyskadun autoliikenne on kaksisuuntainen. Pysäköintipaikat Kehyskadulta poistetaan toukokuun puolivälissä raitiotien katusuunnitelman mukaisesti.

Lielahdenkadulla rakennetaan vielä alkukesän aikana isoa viemärilinjaa ja johtolinjojen poikituksia kadun ali. Toukokuun lopulla tehdään näiden töiden johdosta joitakin liikennejärjestelyjä. Kadun eteläpuolella asennetaan reunakiviä ja asfaltoidaan siten, että valmista katuosuutta saadaan käyttöön vaiheittain. Keskikesällä työalue Lielahdenkadun pohjoispuolella laajenee jalankulku- ja pyöräväylän alueelle, jonka johdosta kohdalle tehdään muutamia liikennejärjestelyjä. Myös Lielahdenkadulla rakennetaan kesän aikana ratapohjaa sekä asennetaan kiskoja Kehyskadun liittymän ja Lentävänniemenkadun välisellä osuudella. Lielahdenkadulla säilyy töiden aikana kaksisuuntainen autoliikenne, mutta ajokaistoja ja ajolinjoja muutetaan töiden edetessä. Jalankulun ja pyöräilyn reitti on töiden aikana ensisijaisesti Lielahdenkadun pohjoispuolella, mutta töiden edetessä on tiedossa tilapäisiä muutoksia. Pysäköintipaikat Lielahdenkadun raitiotieosuudelta poistetaan alkukesän aikana.

Lentävänniemessä on tehty kevään aikana johto- ja putkisiirtoja pois radan alta. Samalla kunnallistekniikkaa uusitaan. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Halkoniemenkadulla on valmisteltu tulevia liikennejärjestelyjä ä kadun länsireunalla liikekeskuksen ja ajoradan välisellä alueella. Ajorata siirtyy töiden edetessä kadun länsireunalle kun katualueella aloitetaan viemärityöt. Myös jalankulku siirtyy länsireunalle. Halkoniemenkadun pysäköintipaikat poistetaan katusuunnitelman mukaisesti toukokuun aikana. Halkoniemenkadulla tehdään louhintaa toukokuun ajan tulevan raitiopysäkin alueella. Louhinnasta ilmoitetaan äänimerkillä, ja tarvittaessa kulkua työmaa-alueen lähistöllä ja Pyhällönpuistossa pysäytetään hetkeksi räjäytysten aikana.

Pyhällönpuistossa maapohjan kantavuutta parantava painopenger valmistuu toukokuun aikana. Painopengertöiden vuoksi kulkureittejä alueella on muutettu. Työalueen länsipuolella kulkureitti kiertää alueella sijaitsevalle leikkialueelle, joka on töiden aikana käytössä. Tulevan radan poikki itäpuolelle johtava kulkureitti on katkaistu painopenkereen rakentamisen ajaksi, mutta penkereen valmistuttua väylä saadaan jälleen käyttöön alkukesällä. Kulkureitit opastetaan maastossa. Painopenger on paikoillaan noin vuoden, jonka jälkeen alueella aloitetaan päällysrakennetyöt eli kiskojen asennus.

Halkoniemenkadulla ja Pyhällönpuiston päätepysäkillä työt käynnissä. Kuva: Raitiotieallianssi/Pasi Tiitola

Raitiotietöiden aikana kaduilla on liikennejärjestelyjä, mutta kiinteistöille kulku ja huoltoajot varmistetaan kaikissa vaiheissa. Myös yötöitä tehdään tarpeen mukaan turvallisuussyistä ja jotta liikennettä häirittäisiin mahdollisimman vähän. Pysäköintimuutoksista Niemenrannassa ja Lentävänniemessä on tiedottanut Tampereen kaupunki >>

Raitiotien länsiosan rakentamisesta ja sen vaikutuksista tiedotetaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista.

Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta lisätietoa on Tampereen Ratikan kanavissa.